VvE café

Voor de VvE Energiebalie Maastricht organiseren wij het VvE Café.

Je hebt duurzame ambities met je VvE, maar zou eigenlijk wel eens van anderen willen horen hoe zij het aangepakt hebben. Twee VvE’s die hun verhaal doen over hun verduurzamingsproces: wat ze gerealiseerd hebben, waar ze zoal tegenaan liepen, hoe ze die hindernissen overkwamen.

Leer van hen, geef hen tips, kom in contact met hen en met elkaar. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, dat is al gedaan. Steek je licht op bij elkaar. Aan het eind van de avond ga je naar huis met inspiratie, tips en contacten die jou en je VvE weer verder brengen op jullie pad naar een duurzaam gebouw.

>> Meld je nu aan voor het eerste VvE Café op 23 november, 19:00-21:00 in het Klimaathuis Maastricht.

>> Bekijk hier wat er verder op onze agenda staat.

Cursus voor verduurzaming van Maastrichtse VvE’s

Binnen een appartementengebouw, een Vereniging van Eigenaren, is het moeilijker om te verduurzamen dan bij een grondgebonden woning. Bij een VvE moet je namelijk sámen met de andere eigenaren samen besluiten welke maatregelen je gaat nemen en hoe je dat gaat betalen. Om deze VvE’s te ondersteunen in deze lastige opgave, organiseert CNME Maastricht en Regio ook in 2022 weer een cursus “Limburgse VvE’s met Energie. De cursus bestaat uit een reeks van 3 dagdelen voor (bestuurs)leden van VvE’s die samen met hun buren willen verduurzamen.

In Maastricht woont 10% van de woningeigenaren in een appartementengebouw. Dat kan verschillen van een pand in Heer waarin 2 appartementen zijn, tot een gebouw op de Via Regia waarin meer dan 50 appartementen zijn. In de cursus wordt door twee trainers van LVmE uitgelegd waar de knelpunten zijn en hoe deze aangepakt kunnen worden. De knelpunten liggen niet alleen op technisch of financieel vlak, maar zeker ook op sociaal vlak.

In de cursus staan de trainers stil bij de technische kant van het verduurzamen van alle appartementen, hoe je dit aan kunt pakken en hoe een goed plan hiervoor op te stellen. En natuurlijk volgt daaruit meteen de financiële kant: hoeveel gaat dat kosten en welke subsidies zijn daarvoor beschikbaar?

De cursus geeft veel aandacht aan het samen met alle medebewoners nemen van besluiten om het pand te verduurzamen. Want of je nu eigenaar bent in een grote of kleine VvE, het dezelfde kant op krijgen van álle neuzen is de eerste en belangrijkste stap. Meedoen aan deze cursus helpt hierbij.

De cursus is zowel voor bestuursleden, voor leden van een werkgroep Duurzaamheid, voor geïnteresseerde bewoners en voor beheerders. De cursus wordt op drie middagen gegeven vanaf 3 februari en is gratis voor twee deelnemers van eenzelfde VvE of organisatie.

De cursus wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Maastricht. Schrijf je nu in via deze link.

Duurzaam op weg in Vaals

Weer een aantal Vaalser VvE’s goed op weg geholpen met de cursus Limburgse VvE’s met Energie. Wat zeggen de deelnemers?

“Draagt bij aan het op gang brengen van een proces bij een VvE waar wij als beheerder bij betrokken zijn.”

“Meer inzicht gekregen in wat je met een gebouw (in zijn totaliteit) kunt.”

“Zeer geïnspireerd door de cursus. Binnen onze VvE zijn we nu niet ‘on speaking terms’. Duidelijk geworden dat we het eerst “pluis” moeten maken voordat we kunnen gaan overleggen over duurzaamheid.”

“Duidelijk dat we op een ALV leden niet voor een voldongen feit moeten plaatsen maar dat we vooraf de leden uitgebreid moeten informeren en betrekken bij de plannen.”

Wij wensen jullie veel goede voornemens en succesvol 2022 toe!

Veel energie in Maastricht

Deze week is een nieuwe cursusreeks in Maastricht van start gegaan. We zijn blij met de deelname van niet alleen VvE leden, maar ook beheerders en de verhuurders. Fantastisch, want zo hebben we meerdere belanghebbenden binnen één VvE al aan tafel. Met allemaal energie om te veranderen. Maar dan wel sámen! Laten we daar de eerste stappen toe zetten!

VvE’s met Energie in Vaals

Deze week hebben we de eerste cursus van Limburgse VvE’s met Energie in Vaals afgerond. We hebben de vier grootste VvE’s van Vaals meegenomen op weg naar verduurzaming van hun gebouw. Tijdens de cursus hebben de (bestuurs)leden van de VvE’s inzichten en tips gekregen over hoe ze de verduurzaming binnen de VvE kunnen aanpakken. Niet alleen de technische kant kwam aan bod, maar uiteraard ook de juridische en financiële kant van verduurzamen.

Daarnaast hebben we tijdens de cursus uitvoerig stilgestaan bij het sociale proces binnen de VvE. Wil je met een grote groep individuele eigenaren het gehele gebouw verduurzamen, dan moet je ervoor zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Binnen de VvE’s is dat een essentieel sociaal proces waar we uitgebreid over gesproken hebben en waar we de VvE’s handvatten voor aangereikt hebben.

De deelnemers gaven na afloop aan dat ze veel kennis opgedaan hebben tijdens de drie cursusavonden, waarmee ze binnen hun VvE zaken anders gaan benaderen. Bij één VvE ligt een voorstel klaar om naar de ALV te brengen. N.a.v. de cursus wordt dit nog eens tegen het licht gehouden en wellicht op een andere wijze binnen de VvE gepresenteerd.

Ook de de gemeente Vaals is enthousiast over de cursus en vindt het interessant om nu te onderzoeken hoe de aanwezige VvE’s verder ondersteund willen worden bij het verduurzamen van hun gebouw. We hopen dat we de aanwezige VvE’s een steun in de rug gegeven hebben bij het (verder) verduurzamen van hun gebouw. Samen met de gemeente Vaals gaan we in het najaar opnieuw een cursus organiseren voor de VvE’s in Vaals.

Eerste cursussen afgerond onder nieuwe noemer ‘Limburgse VvE’s met Energie’

Leuke start van Limburgse VvE’s met Energie: in september/oktober mochten we 2 cursussen faciliteren voor VvE’s in Maastricht. Vanwege Corona hebben we de cursus aan kleine groepjes gegeven in het Enexis Huis Limburg. Dit gaf de mogelijkheid tot veel interactie, ervaringen delen en inzoomen op de situatie bij de eigen VvE’s.

Dank aan de deelnemers voor jullie enthousiaste, nieuwsgierige, betrokken en actieve bijdragen! Ook dank natuurlijk voor jullie positieve waardering en evaluatie. Graag lichten wij één comment uit:

Prima cursus, zeer leerzaam. Kan alleen maar zeggen dat deze cursus eigenlijk verplicht zou moeten zijn voor alle VvE’s.