VvE-Balies

De provincie Limburg telt volgens het CBS meer dan 4.900 Verenigingen van Eigenaren, met in totaal zo’n 44.340 adressen met woonfunctie. Voor deze VvE’s is het bijzonder moeilijk hun gebouw te verduurzamen. Omdat ze het sámen moeten doen. Zowel technisch, juridisch als financieel geeft dit een ingewikkelder plaatje dan bij individuele woningeigenaren. Maar daar bovenop blijkt het proces om samen tot een duurzame beslissing te komen de grootste uitdaging.

De gemeente kan een rol nemen bij de VvE’s in de energietransitie. De volgende gemeentes gingen u al voor en zetten in samenwerking met ons verduurzamingsbalies voor VvE’s op, met een aanpak gericht op de behoeften van VvE’s, waar zij zoal tegenaan lopen: dus niet voor, maar van de VvE’s in uw gemeente. Ook de rijksoverheid ziet dat, balies zoals de onze zijn onderdeel van haar VvE-versnellingsagenda.

Natuurlijk hoeft u dit niet af te wachten, u kunt als gemeente nu al van deze dienst gebruik maken. Wilt u meer weten over onze aanpak, hoe uw gemeente VvE’s zou kunnen ondersteunen en hoe Limburgse VvE’s met Energie op haar beurt de gemeente daarin kan ondersteunen, neemt u dan contact op via info@lvme.nl!

Limburgse VvE’s met Energie geeft cursussen, adviezen en ondersteuning aan onder andere bewoners, bestuurders en beheerders van VvE’s, veelal in opdracht van gemeentes. Een aanpak gericht op de ontwikkeling van een plan: niet voor, maar van de VvE.

Heeft u als appartementeigenaar, bewoner, bestuurder en/of beheerder van een VvE behoefte aan deze diensten, en wilt u dat uw gemeente deze aanbiedt, neem ook dan contact met ons op, via ons contactformulier.