“Hoe gaan we dat betalen?”

Deelnemende VvE’s over de bijeenkomst ‘De Business Case’ van 28 mei 2024

Verslag: Arno van Tetering (LVmE)

Wat een fijne opkomst

Goed om zoveel appartementseigenaars met verduurzamingswensen over voortgang in hun VvE’s te horen en over financiële mogelijkheden te spreken.

Dank dus, ook namens de VvE-energiebalie Maastricht, voor uw deelname, voor uw vragen, gedeelde ervaringen en bijdragen, dat maakte de avond.

Arno van Tetering (LVmE)

“ik leerde uit de bijeenkomst dat één ingreep niet aanslaat […] bij het vormen van een Duurzaam MeerJaren Onderhouds Plan.”

Deelnemers over de bijeenkomst ‘VvE-Café’ van 31 januari 2024

Ik heb uit de bijeenkomst geleerd dat een Peer2Peer doelgroep ondersteuning […] veel effectiever is op de middellange en lange termijn.”

Beleidsmedewerker van gemeente Parkstad

“doorspreken van de mogelijkheden en toekomstscenario’s zeer waardevol”

“dat het veel beter werkt om met verschillende VvE’s samen op te trekken in vraagstukken dan alleen het wiel proberen uit te vinden”

Kirsten Sweegers-Limburg, Projectleider Duurzaamheid / Energietransitie | Afdeling Ruimte, Gemeente Meerssen

Deelnemers over Cursusserie Heuvellandse VvE’s met Energie – start donderdag 21 maart 2024

“Vanwege een aantal afmeldingen op het laatste moment werd het programma voor de eerste cursusmiddag in de gemeente Meerssen aangepast. De casus van de bewoner van een VvE uit Valkenburg stond vandaag centraal. We hebben alle onderdelen die mogelijkheden bieden voor verduurzaming besproken. Mogelijke en al in gebruik genomen maatregelen kwamen aan bod. Zoals het onderzoek naar het inzetten van zonnepanelen op de daken. Maar ook het overleg met de gemeente over het toevoegen van laadpalen in de openbare parkeergarage. Maatregelen waar de bewoners al mee aan de slag waren gegaan zoals het verduurzamen van lichtbronnen en instellingsaanpassingen voor gebruik van ventilatie en verlichting in parkeergarage en bergingen zijn tot in detail doorgenomen. 

Nieuwe ontwikkelingen en toekomstscenario’s zijn aangehaald om in te gaan op vragen van de VvE-bewoner. Duidelijk werd dat deze VvE enorm vooroploopt in de transitie door inzicht te verschaffen voor bewoners en hierop in te spelen. 

Het werd duidelijk dat het doorspreken van de mogelijkheden en toekomstscenario’s zeer waardevol is. Ook gaf de bewoner aan dat het veel beter werkt om met verschillende VvE’s samen op te trekken in vraagstukken dan alleen het wiel proberen uit te vinden. Met de VvE-balie Energiek Heuvelland proberen wij daarom meer en meer de VvE’s uit de regio bij elkaar te brengen zodat ze van elkaar kunnen leren.”

Kirsten Sweegers-Limburg, Projectleider Duurzaamheid / Energietransitie | Afdeling Ruimte, Gemeente Meerssen

“uitstekend verzorgde informatiebijeenkomst”

Deelnemende VvE’s over de bijeenkomst ‘Subsidies en Leningen’ van 7 maart 2024

“wij raakten […] in gesprek […] om verder te praten over onze concrete vragen en ons suggesties te doen voor een goede energieadviseur”

Deelnemende VvE

Verslag: Lorenz Giuntoni (gemeente Eijsden-Margraten)

Het verduurzamen van een VvE bestaat uit een aantal opgaven. De financiering van de verduurzaming is hier een van. Om VvE’s hier bij te staan zijn er landelijk lenings- en subsidiemogelijkheden beschikbaar. Om hier meer over te vertellen, organiseerde de VvE-balie Maastricht en Energiek Heuvelland op 7 maart een informatiebijeenkomst over het financieren van verduurzamingsmaatregelen van een VvE’s. Uitgenodigd voor deze bijeenkomst waren Constan Custers van de Rijksdienst RVO en Fiona Hamberg van het Nationaal Warmtefonds om hun financieringsmogelijkheden toe te lichten. 

Nadat alle aanwezigen voorzien waren van een kop koffie of thee, introduceerde Constan Custers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Deze subsidie is in te zetten voor verduurzamingsadvies als voor de verduurzamingsmaatregelen en is dus voor iedere VvE interessant. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de grootte van de VvE en het aantal te nemen maatregelen aan de thermische schil van het gebouw. Het kan dus voordeliger zijn om gelijk meerdere maatregelen tegelijk te nemen. Belangrijk om te weten is dat de SVVE subsidie achteraf aangevraagd moet worden wanneer de VvE de subsidie wil gebruiken voor energieadvies, maar vooraf aangevraagd moet worden als de subsidie gebruikt wordt om verduurzamingsmaatregelen te financieren. Kunt u hulp gebruiken bij de voorbereiding op uw aanvraag, dan kunt u gratis een oriënterend adviesgesprek aanvragen bij de RVO. 

Een subsidie dekt slechts een deel van de totale kosten. In sommige gevallen betekent dit dat een lening van het Nationaal Warmtefonds in combinatie met de subsidie aantrekkelijk kan zijn. Fiona Hamberg besprak de voorwaarden van de VvE Energiebespaarlening, die door de VvE als rechtspersoon zelf kan worden afgesloten. Bovendien kan deze lening ook afgesloten worden voor maatregelen los van de thermische schil, zoals het plaatsen van zonnepanelen, iets waarvoor de subsidie van de RVO niet voor open staat. Ook de adviseurs van het Nationaal Warmtefonds nemen u graag mee in uw aanvraag. 

Om als VvE een meerderheid te krijgen voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen is het van belang om voldoende draagvlak te hebben. Een sluitend financieel verhaal draagt hier aan bij. Gelukkig kwam naar voren dat de adviseurs van de RVO en het Nationaal Warmtefonds VvE’s graag bijstaan. De VvE-balie organiseert vaker bijeenkomsten, houd de agenda in de gaten voor toekomstige bijeenkomsten.

Lorenz Giuntoni (gemeente Eijsden-Margraten)

VvE-balie Heuvelland: 1e-lijns hulp VvE’s

Uw VvE wil verduurzamen, u heeft specifieke vragen en zoekt expertise?
U loopt bij de verduurzaming van uw gebouw ergens tegenaan en u heeft hierover vragen?

LVmE helpt u bij beantwoording, deelt ervaring en wijst u in de juiste richting.
Iedere 1e vrijdag van de maand -met uitzondering van de schoolvakanties- houden wij afwisselend een ochtend of middag voor u vrij voor uw vragen voor of over uw VvE in verduurzaming op vragenvrijdag.

Deelnemen is gratis voor VvE’s in de 5 heuvellandgemeentes (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg).

>> aanmelden voor 1e-lijns hulp

VvE-balie Heuvelland: 1e-lijns hulp VvE’s

Uw VvE wil verduurzamen, u heeft specifieke vragen en zoekt expertise?
U loopt bij de verduurzaming van uw gebouw ergens tegenaan en u heeft hierover vragen?

LVmE helpt u bij beantwoording, deelt ervaring en wijst u in de juiste richting.
Iedere 1e vrijdag van de maand -met uitzondering van de schoolvakanties- houden wij afwisselend een ochtend of middag voor u vrij voor uw vragen voor of over uw VvE in verduurzaming op vragenvrijdag.

Deelnemen is gratis voor VvE’s in de 5 heuvellandgemeentes (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg).

>> aanmelden voor 1e-lijns hulp

VvE-balie Heuvelland: 1e-lijns hulp VvE’s

Uw VvE wil verduurzamen, u heeft specifieke vragen en zoekt expertise?
U loopt bij de verduurzaming van uw gebouw ergens tegenaan en u heeft hierover vragen?

LVmE helpt u bij beantwoording, deelt ervaring en wijst u in de juiste richting.
Iedere 1e vrijdag van de maand -met uitzondering van de schoolvakanties- houden wij afwisselend een ochtend of middag voor u vrij voor uw vragen voor of over uw VvE in verduurzaming op vragenvrijdag.

Deelnemen is gratis voor VvE’s in de 5 heuvellandgemeentes (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg).

>> aanmelden voor 1e-lijns hulp

VvE-balie Heuvelland: 1e-lijns hulp VvE’s

Uw VvE wil verduurzamen, u heeft specifieke vragen en zoekt expertise?
U loopt bij de verduurzaming van uw gebouw ergens tegenaan en u heeft hierover vragen?

LVmE helpt u bij beantwoording, deelt ervaring en wijst u in de juiste richting.
Iedere 1e vrijdag van de maand -met uitzondering van de schoolvakanties- houden wij afwisselend een ochtend of middag voor u vrij voor uw vragen voor of over uw VvE in verduurzaming op vragenvrijdag.

Deelnemen is gratis voor VvE’s in de 5 heuvellandgemeentes (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg).

>> aanmelden voor 1e-lijns hulp

VvE-balie Heuvelland: 1e-lijns hulp VvE’s

Uw VvE wil verduurzamen, u heeft specifieke vragen en zoekt expertise?
U loopt bij de verduurzaming van uw gebouw ergens tegenaan en u heeft hierover vragen?

LVmE helpt u bij beantwoording, deelt ervaring en wijst u in de juiste richting.
Iedere 1e vrijdag van de maand -met uitzondering van de schoolvakanties- houden wij afwisselend een ochtend of middag voor u vrij voor uw vragen voor of over uw VvE in verduurzaming op vragenvrijdag.

Deelnemen is gratis voor VvE’s in de 5 heuvellandgemeentes (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg).

>> aanmelden voor 1e-lijns hulp