Partners

Limburgse VvE’s met Energie werkt samen met:
Gemeente Maastricht (VvE-energiebalie Maastricht)
Gemeente Eijsden-Margraten (VvE-balie Energiek Heuvelland)
Gemeente Gulpen-Wittem (VvE-balie Energiek Heuvelland)
Gemeente Meerssen (VvE-balie Energiek Heuvelland)
Gemeente Vaals (VvE-balie Energiek Heuvelland)
Gemeente Valkenburg (VvE-balie Energiek Heuvelland)
CNME Maastricht en regio
Energiecoaches CNME Maastricht en regio
LVmE staat geregistreerd op Centraal Register Techniek – de site waar vakbekwame EnergiePrestatie-adviseurs (EPA) te vinden zijn. LVmE is lid van de BRL9500 W/B gecertificeerde koepelorganisatie Duurzaam Energieloket.
Een Maatwerk Advies mag alleen uitgevoerd worden door een vakbekwaam EnergiePrestatie-adviseur (EPA); bij Stichting Kego (Kenniscentrum Energieprestatie Gebouwde Omgeving) zijn wij als dusdanig vindbaar.
Vanuit de wens om de ambitie bij verduurzaming van VvE’s te verhogen is Limburgse VvE’s met Energie ontstaan in nauwe samenwerking met Mimi Slauerhoff en Corine Erades van VvE’s met Energie.