VvE-balies Maastricht & Heuvelland: Informatiebijeenkomst Subsidies en Leningen

Is er subsidie voor bijvoorbeeld het isoleren van ons gebouw? Kan onze VvE geld lenen om energie te besparen?
Wij nemen u mee in de subsidies en leningen speciaal voor de verduurzaming van VvE’s: u krijgt uitleg uit eerste hand!
Experts van de subsidie- en leningverstrekkers geven u een helder overzicht en de laatste update over mogelijkheden speciaal beschikbaar voor de verduurzaming van VvE’s.
Na de bijeenkomst heeft u helder beeld over de verschillende subsidies en leningen, de mogelijkheden en voorwaarden en hoe u er gebruik van kunt maken.

De bijeenkomst is speciaal voor appartementeigenaren, bestuurders en beheerders van VvE’s.Deelnemen is gratis voor VvE’s in Maastricht en de 5 heuvellandgemeentes (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg).

>> aanmelden voor de bijeenkomst

VvE-balie Heuvelland: Informatiebijeenkomst TransitieVisie Warmte

Alle gemeenten in Nederland hebben een Transitievisie Warmte opgesteld. Deze visie beschrijft de ambities en oplossingsrichtingen om stapsgewijs te komen tot verduurzaamde en aardgasvrije woningen. Wat betekent dit voor u en uw VvE? Tijdens deze bijeenkomst presenteert uw gemeente haar Transitievisie Warmte en helpen wij u die te vertalen naar concrete acties voor uw VvE.
De bijeenkomst is speciaal voor appartementseigenaren, bestuurders en beheerders van VvE’s.
Deelnemen is gratis voor VvE’s in de 5 heuvellandgemeentes (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg).

>> aanmelden voor de bijeenkomst

VvE-balie Heuvelland: VvE Café

Niet opnieuw het wiel uitvinden!
U heeft ambities met uw VvE, die gaan over verduurzaming. Maar voordat u start wilt u eigenlijk wel eens horen hoe andere VvE’s dat aanpakken? Of misschien heeft u al stappen gezet, al hindernissen genomen en ervaringen opgedaan en wilt u die wel delen met andere VvE’s? Wilt u eens een afspraak maken met een andere VvE en kijken hoe zij het hebben aangepakt? Graag brengen wij u met elkaar in contact.
Wij hebben VvE’s uitgenodigd om hun casus te presenteren, aan de hand waarvan we kunnen leren en ook tips geven. Daarnaast zullen we nog eens de aanpak in een notendop toelichten. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek: plenair of onderling, bij een kop koffie.
De bijeenkomst is speciaal voor appartementseigenaren, bestuurders en beheerders van VvE’s.
Deelnemen is gratis voor VvE’s in de 5 heuvellandgemeentes (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg).

>> aanmelden voor de bijeenkomst

VvE-balie Heuvelland: Cursusserie VvE’s met Energie – middag 3

Deel 3 (van 3)  van deze cursusserie in het Heuvelland.

We gaan aan de slag met VvE’s in de Heuvellandgemeentes! In 3 middagen bespreken we technische, financiële en juridische aspecten waar u mee te maken krijgt in het proces van verduurzaming van uw VvE. Maar vooral geven we aandacht aan het werken aan draagvlak: dat moet immers leiden tot een ‘GO’ op de ALV.

De cursus beslaat 3 middagen: 21 maart, 4 april en 18 april 2024, en is speciaal voor appartementseigenaren, bestuurders en beheerders van VvE’s.
Deelnemen is gratis voor VvE’s in de 5 heuvellandgemeentes (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg).

>> cursusopzet

>> aanmelden voor de cursusreeks

VvE-balie Heuvelland: Cursusserie VvE’s met Energie – middag 2

Deel 2 (van 3)  van deze cursusserie in het Heuvelland.

We gaan aan de slag met VvE’s in de Heuvellandgemeentes! In 3 middagen bespreken we technische, financiële en juridische aspecten waar u mee te maken krijgt in het proces van verduurzaming van uw VvE. Maar vooral geven we aandacht aan het werken aan draagvlak: dat moet immers leiden tot een ‘GO’ op de ALV.

De cursus beslaat 3 middagen: 21 maart, 4 april en 18 april 2024, en is speciaal voor appartementseigenaren, bestuurders en beheerders van VvE’s.
Deelnemen is gratis voor VvE’s in de 5 heuvellandgemeentes (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg).

>> cursusopzet

>> aanmelden voor de cursusreeks

VvE-balie Heuvelland: Cursusserie VvE’s met Energie – middag 1

Deel 1 (van 3)  van deze cursusserie in het Heuvelland.

We gaan aan de slag met VvE’s in de Heuvellandgemeentes! In 3 middagen bespreken we technische, financiële en juridische aspecten waar u mee te maken krijgt in het proces van verduurzaming van uw VvE. Maar vooral geven we aandacht aan het werken aan draagvlak: dat moet immers leiden tot een ‘GO’ op de ALV.

De cursus beslaat 3 middagen: 21 maart, 4 april en 18 april 2024, en is speciaal voor appartementseigenaren, bestuurders en beheerders van VvE’s.
Deelnemen is gratis voor VvE’s in de 5 heuvellandgemeentes (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg).

>> cursusopzet

>> aanmelden voor de cursusreeks

VvE-balie Heuvelland: 1e-lijns hulp VvE’s

Uw VvE wil verduurzamen, u heeft specifieke vragen en zoekt expertise?
U loopt bij de verduurzaming van uw gebouw ergens tegenaan en u heeft hierover vragen?

LVmE helpt u bij beantwoording, deelt ervaring en wijst u in de juiste richting.
Iedere 2e vrijdagochtend van de maand -met uitzondering van de schoolvakanties- houden wij voor u vrij voor uw vragen voor of over uw VvE in verduurzaming op vragenvrijdag.

Deelnemen is gratis voor VvE’s in de 5 heuvellandgemeentes (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg).

>> aanmelden voor 1e-lijns hulp

VvE-balie Heuvelland: Kick start

U bent appartementseigenaar en u wilt uw woning gaan verduurzamen. Dan moet u het niet alleen aan uw keukentafel eens worden over wat u gaat doen, maar ook aan de tafel van de ledenvergadering. Waar begin je met zo’n project? Hoe krijg je je mede-eigenaren mee? Waar halen we het geld vandaan? Hoe doen andere VvE’s dat?

In antwoord op deze vragen en meer richten de 5 heuvellandgemeentes (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg) de VvE balie Energiek Heuvelland op, die de komende 4 jaar cursussen, thema- en netwerkbijeenkomsten en ondersteuning voor u organiseert om u en uw VvE te helpen mooie duurzame stappen te zetten. Bij deze eerste bijeenkomst vertellen we meer over het hoe, wat en waarom en horen we graag van u wat ú en uw VvE nodig hebben om duurzame stappen te kunnen zetten.

Deelnemen is gratis, wel graag even aanmelden.

>> aanmelden voor de bijeenkomst

VvE-balie Heuvelland: Cursusserie VvE’s met Energie – avond 1

Deel 1 (van 3)  van deze cursusserie in het Heuvelland.

We gaan aan de slag met VvE’s in de Heuvellandgemeentes! In 3 avonden bespreken we technische, financiële en juridische aspecten waar u mee te maken krijgt in het proces van verduurzaming van uw VvE. Maar vooral geven we aandacht aan het werken aan draagvlak: dat moet immers leiden tot een ‘GO’ op de ALV.

De cursus beslaat 3 avonden: 18 oktober, 1 november en 15 november 2023, en is speciaal voor appartementseigenaren, bestuurders en beheerders van VvE’s.
Deelnemen is gratis voor VvE’s in de 5 heuvellandgemeentes (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg).

>> cursusopzet

>> aanmelden voor de cursusreeks

 

VvE-balie Heuvelland: Cursusserie VvE’s met Energie – avond 2

Deel 2 (van 3) van deze cursusserie in het Heuvelland.

We gaan aan de slag met VvE’s in de heuvellandgemeentes! In 3 avonden bespreken we technische, financiële en juridische aspecten waar u mee te maken krijgt in het proces van verduurzaming van uw VvE. Maar vooral geven we aandacht aan het werken aan draagvlak: dat moet immers leiden tot een ‘GO’ op de ALV.

De cursus beslaat 3 avonden: 18 oktober, 1 november en 15 november 2023, en is speciaal voor appartementseigenaren, bestuurders en beheerders van VvE’s.
Deelnemen is gratis voor VvE’s in de 5 heuvellandgemeentes (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg).

>> cursusopzet

>> aanmelden voor de cursusreeks