“Ik heb er meer van geleerd dan ik van te voren gedacht had.”

Een interview met deelnemers van de cursusserie VvE’s met Energie.

Tekst en foto’s: Lorenz Giuntoni (gemeente Eijsden-Margraten)

Energiek Heuvelland, bestaande uit de gemeente Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul, hebben samen de VvE-balie geopend. Deze balie helpt verenigingen van eigenaren met het verduurzamen van hun woningen. De VvE-balie organiseert onder andere informatieavonden, cursussen en adviesgesprekken op maat. In oktober startte de eerste cursusserie VvE’s met Energie. Deelnemers René, Sebastiaan en Christel delen hun ervaringen van de cursus.

Hoe ziet uw VvE-eruit?
 • Christel: Onze Vve ligt in Wijlre en bestaat uit 12 appartementen uit 2012. Op twee na worden alle appartementen bewoond door de appartementseigenaars.
 • Sebastiaan: We zijn een VvE met 11 appartementen in een gebouw uit 2009 met lift en parkeergarage. De samenstelling van bewoners is wisselend, maar de meeste bewoners zijn 65+ en we zitten in de overgangsfase van één grooteigenaar naar individuele eigenaren.
 • René: Het gebouw ligt in Rothem en was een voormalig opleidingscentrum voor paters. Dit gebouw bestaat uit een nieuw en oud gedeelte met in totaal 25 woningen, opgeleverd in 2006.
Waarom wilt u met uw VvE verduurzamen?
 • Christel: Persoonlijk vind ik het belangrijk om duurzaam met spullen om te gaan. Zelf maak ik ook bewuste keuzes om een duurzame levensstijl aan te houden. Hierbij hoort ook het nemen van stappen om woningen te verduurzamen.
 • Sebastiaan: Elke VvE zal uiteindelijk moeten verduurzamen, binnen een VvE heb je altijd te maken met andere eigenaren en daardoor kijk je ook wat verder vooruit dan bij een individuele woning. Je hebt een Meerjarenonderhoudsplan en een reservefonds, dus je wil toch op de hoogte blijven van de technische ontwikkelingen om dat geld samen verantwoordelijk te besteden. Ons pand komt nu in de leeftijd dat de eerste installaties vervangen moeten gaan worden en dan komt verduurzaming vanzelf om de hoek kijken, want het is altijd onderdeel van de afweging bij nieuwe installaties. Zo hebben we recentelijk alle verlichting vervangen door LED en zijn we bezig met zonnepanelen.
 • René: Aangezien het pand relatief recent verbouwd is, hebben we al een aantal energiebesparende maatregelen in onze VvE, zoals dubbel glas, kunststof kozijnen en verdere isolatie. Toch wilden we kijken waar nog meer winst te behalen valt.
Tegen welke problemen loopt u aan bij het verduurzamen van uw VvE?
 • Christel: Bij het doen van kleine maatregelen, zoals het vervangen van de oude verlichting naar LED verlichting, liepen we als VvE niet echt tegen grote problemen aan. In eerste instantie dacht ik aan het plaatsen van zonnepanelen, maar ik wist al dat ons dak daar niet geschikt voor was. Ik zag verder geen andere mogelijkheden. Het is ook om die reden dat ik me heb aangemeld voor de cursusserie.
 • Sebastiaan: Niet iedereen heeft op dit moment dezelfde belangen bij verduurzamen, een eigenaar die verhuurt zal minder snel investeren en ouderen vinden het niet altijd de moeite waard. Zelf wil ik hier graag over 30 jaar ook nog wonen en dan kijk je anders naar de investeringen die nodig zijn. Dat maakt het lastig om iedereen op één lijn te krijgen.
 • René: We hebben zonnepanelen die overdag veel energie opwekken, maar we verbruiken die energie vooral ’s avonds. Momenteel is hiervoor nog de salderingsregeling, maar die gaat naar verwachting ook afgebouwd worden. We zullen dus deze energie op een manier moeten opslaan, zodat we overdag opgewekte energie in de avond kunnen verbruiken. Ook hebben we ooit bij verschillende bedrijven offertes opgevraagd voor het repareren van de verwarmingsketel en leidingen. Het bleek dat ieder bedrijf een andere oplossing had voor het probleem, waardoor wij als VvE ook niet meer wisten wat raadzaam was. Het is daarom handig om zelf ook wat technische kennis op te bouwen. Dit is gelijk dan ook een reden geweest om me aan te melden voor de cursus.
Hoe bent u in contact gekomen met de VvE-balie Energiek Heuvelland?
 • Christel: Via de flyer die onze VvE heeft ontvangen.
 • Sebastiaan: Via de advertentie in de Etalage heb ik de website bezocht en na het bezoeken van de informatieavond heb ik besloten me aan te melden voor de cursus.
 • René: Via de nieuwsbrief van de gemeente en de flyer.
Welke vragen had u voor het ingaan van de cursus?
 • Christel: Ik wilde voornamelijk weten waarom ons gebouw een bepaald label heeft. Ook wilde ik meer weten hoe je als VvE de opbrengsten en de kosten eerlijk verdeelt, omdat dit belangrijk is om draagvlak te krijgen.
 • Sebastiaan: Ik had geen hele specifieke vragen, maar het leek me vooral nuttig om te horen wat de ervaringen van andere VvE’s zijn met zonnepanelen en wat de mogelijkheden zijn voor subsidies en leningen. Het is een flinke investering en ik wilde wat meer geïnformeerd zijn voordat we offertes presenteren in onze algemene leden vergadering.
 • René: Ik zag de cursus vooral als kans om meer informatie te krijgen in het algemeen. Wat zijn nou de technische mogelijkheden voor een VvE? Hoe krijg ik alle leden mee? Hierover wilde ik graag meer weten
Hoe heeft u de cursusserie ervaren?
 • Christel: Verhelderend. Er worden dingen aangekaart waar ikzelf nog niet over had nagedacht, bijvoorbeeld dat de splitsingsakte juridisch boven het huishoudelijk reglement staat. Het was dus echt een eye-opener. Ook hebben we veel informatie gekregen over de financiële en technische mogelijkheden en juridische verplichtingen. 
 • Sebastiaan: Ik heb er meer van geleerd dan ik van tevoren gedacht had. De cursus ging in op alle aspecten die komen kijken bij verduurzaming, maar ook heel specifiek voor een VvE situatie. Dit heeft me wel de ogen geopend voor de mogelijkheden die er zijn. Het is ook fijn dat voor bijna alle technische mogelijkheden zowel de benodigde investeringen als de kostenbesparing werden meegenomen en je dus ook het grote plaatje ziet. Er is met een bestaand pand veel meer mogelijk op gebied van verduurzamen dan ik voor de cursus wist. Ik zou andere VvE’s dan ook zeker willen aanraden ook een keer de cursus te volgen.
 • René: Er is ongelooflijk veel handige informatie voorbijgekomen over allerlei verschillende onderwerpen. Het was erg veel, maar gelukkig kregen we die informatie achteraf nog eens doorgestuurd. Toch blijft het een zoektocht voor ons en zou het helpen om dieper in te gaan op je eigen VvE specifiek en samen een soort plan van aanpak te maken, al heb ik begrepen dat daarvoor ook afspraken met de balie gemaakt kunnen worden.
Wat vond u van het inhoudelijke kennisniveau van de cursusleiders?
 • Christel: Inhoudelijk waren ze erg goed geïnformeerd en op de hoogte. Het is fijn dat iedere cursusleider een eigen vakgebied heeft. Hierdoor konden ze mij ook direct doorverwijzen naar plekken voor meer informatie.
 • Sebastiaan: Erg goed, je merkt dat ze bekend zijn met de materie en doordat iedereen zijn eigen vakgebied heeft kunnen ze zich ook verdiepen in hun eigen specialisaties. Ik vond het fijn dat de avonden waren verdeeld in verschillende onderwerpen en dat er altijd minimaal twee afwisselende sprekers waren, dat houdt de afwisseling erin.
 • René: Prima, ze zijn goed op de hoogte.
Welke handvatten heeft deze cursusserie u gegeven?
 • Christel: De eerste stap is bewustwording bij de bewonerscommissie en vervolgens de ledenvergadering betrekken. We ontkomen niet aan verduurzaming. Als we verduurzaming kunnen meenemen in het meerjarenonderhoudsplan hebben we al een grote stap gemaakt. Aan ons de taak om iedereen mee te laten bewegen!
 • Sebastiaan: Op de eerste plaats heeft het me geleerd om naar de lange termijn te kijken en naar het grotere plaatje. In plaats van kijken naar één maatregel als zonnepanelen is het beter te kijken hoe die maatregel past in je Meerjarenonderhoudsplan. Maken de panelen het bijvoorbeeld ook interessanter om in de toekomst naar een warmtepomp over te stappen? En wat is dan is het effect van beide maatregelen tegelijk? Meerdere maatregelen samen maken een veel grotere impact en voor de cursus had ik daar nooit over nagedacht. Daarnaast heeft het me aan het denken gezet over hoe je iedereen op één lijn kan krijgen om deze investeringen te maken, dat zal nog steeds niet makkelijk worden, maar door het nu al bespreekbaar te maken en te luisteren naar de individuele wensen van de eigenaren zal dat wel een ander verhaal worden dan wanneer we nu meteen in één keer een grote investering aankondigen.
 • René: Ik zie nu nog meer het belang van draagvlak binnen de VvE. Niet iedereen is even druk bezig met de VvE en sommige mensen geloven het vaak wel. Toch kunnen we met bijvoorbeeld informatieavonden inbreng van leden ophalen, zodat we in een vroeg stadium al kunnen ontdekken wat er speelt en welke wensen er zijn. Ook, en dat is me tijdens de cursus ook opgevallen, weet je samen altijd meer dan alleen!

Wilt u meer informatie over het verduurzamen van uw VvE? Dan bent u op 31 januari om 14.00 uur welkom in het VvE-café, aan de Sibberkerkstraat 46, Valkenburg. Kijk voor aanmelden en meer informatie op lvme.nl/event/vve-cafe-heuvelland/

VvE-energiebalie Maastricht: Cursusserie VvE’s met Energie – deel 2

Dagdeel 2 (van 3) van deze cursusserie.

We gaan weer aan de slag met Maastrichtse VvE’s! We bespreken  technische, financiële en juridische aspecten waar u mee te maken krijgt in het proces van verduurzaming van uw VvE. Maar vooral geven we aandacht aan het werken aan draagvlak: dat moet immers leiden tot een ‘GO’ op de ALV.

De cursus beslaat 3 dagdelen: 20 februari, 5 maart en 19 maart 2024.
Deelnemen is gratis.

>> cursusopzet

>> aanmelden voor de cursusreeks

VvE-balies Maastricht & Heuvelland: Informatiebijeenkomst Subsidies en Leningen

Is er subsidie voor bijvoorbeeld het isoleren van ons gebouw? Kan onze VvE geld lenen om energie te besparen?
Wij nemen u mee in de subsidies en leningen speciaal voor de verduurzaming van VvE’s: u krijgt uitleg uit eerste hand!
Experts van de subsidie- en leningverstrekkers geven u een helder overzicht en de laatste update over mogelijkheden speciaal beschikbaar voor de verduurzaming van VvE’s.
Na de bijeenkomst heeft u helder beeld over de verschillende subsidies en leningen, de mogelijkheden en voorwaarden en hoe u er gebruik van kunt maken.

De bijeenkomst is speciaal voor appartementeigenaren, bestuurders en beheerders van VvE’s.Deelnemen is gratis voor VvE’s in Maastricht en de 5 heuvellandgemeentes (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg).

>> aanmelden voor de bijeenkomst

VvE-balie Heuvelland: Informatiebijeenkomst TransitieVisie Warmte

Alle gemeenten in Nederland hebben een Transitievisie Warmte opgesteld. Deze visie beschrijft de ambities en oplossingsrichtingen om stapsgewijs te komen tot verduurzaamde en aardgasvrije woningen. Wat betekent dit voor u en uw VvE?
De bijeenkomst is speciaal voor appartementseigenaren, bestuurders en beheerders van VvE’s.
Deelnemen is gratis voor VvE’s in de 5 heuvellandgemeentes (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg).

>> aanmelden voor de bijeenkomst

VvE-balie Heuvelland: VvE Café

Niet opnieuw het wiel uitvinden!
U heeft ambities met uw VvE, die gaan over verduurzaming. Maar voordat u start wilt u eigenlijk wel eens horen hoe andere VvE’s dat aanpakken? Of misschien heeft u al stappen gezet, al hindernissen genomen en ervaringen opgedaan en wilt u die wel delen met andere VvE’s? Wilt u eens een afspraak maken met een andere VvE en kijken hoe zij het hebben aangepakt? Graag brengen wij u met elkaar in contact.
Wij hebben VvE’s uitgenodigd om hun casus te presenteren, aan de hand waarvan we kunnen leren en ook tips geven. Daarnaast zullen we nog eens de aanpak in een notendop toelichten. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek: plenair of onderling, bij een kop koffie.
De bijeenkomst is speciaal voor appartementseigenaren, bestuurders en beheerders van VvE’s.
Deelnemen is gratis voor VvE’s in de 5 heuvellandgemeentes (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg).

>> aanmelden voor de bijeenkomst

VvE-balie Heuvelland: Cursusserie VvE’s met Energie – middag 3

Deel 3 (van 3)  van deze cursusserie in het Heuvelland.

We gaan aan de slag met VvE’s in de Heuvellandgemeentes! In 3 middagen bespreken we technische, financiële en juridische aspecten waar u mee te maken krijgt in het proces van verduurzaming van uw VvE. Maar vooral geven we aandacht aan het werken aan draagvlak: dat moet immers leiden tot een ‘GO’ op de ALV.

De cursus beslaat 3 middagen: 21 maart, 4 april en 18 april 2024, en is speciaal voor appartementseigenaren, bestuurders en beheerders van VvE’s.
Deelnemen is gratis voor VvE’s in de 5 heuvellandgemeentes (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg).

>> cursusopzet

>> aanmelden voor de cursusreeks

VvE-balie Heuvelland: Cursusserie VvE’s met Energie – middag 2

Deel 2 (van 3)  van deze cursusserie in het Heuvelland.

We gaan aan de slag met VvE’s in de Heuvellandgemeentes! In 3 middagen bespreken we technische, financiële en juridische aspecten waar u mee te maken krijgt in het proces van verduurzaming van uw VvE. Maar vooral geven we aandacht aan het werken aan draagvlak: dat moet immers leiden tot een ‘GO’ op de ALV.

De cursus beslaat 3 middagen: 21 maart, 4 april en 18 april 2024, en is speciaal voor appartementseigenaren, bestuurders en beheerders van VvE’s.
Deelnemen is gratis voor VvE’s in de 5 heuvellandgemeentes (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg).

>> cursusopzet

>> aanmelden voor de cursusreeks

VvE-balie Heuvelland: Cursusserie VvE’s met Energie – middag 1

Deel 1 (van 3)  van deze cursusserie in het Heuvelland.

We gaan aan de slag met VvE’s in de Heuvellandgemeentes! In 3 middagen bespreken we technische, financiële en juridische aspecten waar u mee te maken krijgt in het proces van verduurzaming van uw VvE. Maar vooral geven we aandacht aan het werken aan draagvlak: dat moet immers leiden tot een ‘GO’ op de ALV.

De cursus beslaat 3 middagen: 21 maart, 4 april en 18 april 2024, en is speciaal voor appartementseigenaren, bestuurders en beheerders van VvE’s.
Deelnemen is gratis voor VvE’s in de 5 heuvellandgemeentes (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg).

>> cursusopzet

>> aanmelden voor de cursusreeks

VvE-balie Heuvelland: 1e-lijns hulp VvE’s

Uw VvE wil verduurzamen, u heeft specifieke vragen en zoekt expertise?
U loopt bij de verduurzaming van uw gebouw ergens tegenaan en u heeft hierover vragen?

LVmE helpt u bij beantwoording, deelt ervaring en wijst u in de juiste richting.
Iedere 2e vrijdagochtend van de maand -met uitzondering van de schoolvakanties- houden wij voor u vrij voor uw vragen voor of over uw VvE in verduurzaming op vragenvrijdag.

Deelnemen is gratis voor VvE’s in de 5 heuvellandgemeentes (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg).

>> aanmelden voor 1e-lijns hulp

VvE-balie Heuvelland: Kick start

U bent appartementseigenaar en u wilt uw woning gaan verduurzamen. Dan moet u het niet alleen aan uw keukentafel eens worden over wat u gaat doen, maar ook aan de tafel van de ledenvergadering. Waar begin je met zo’n project? Hoe krijg je je mede-eigenaren mee? Waar halen we het geld vandaan? Hoe doen andere VvE’s dat?

In antwoord op deze vragen en meer richten de 5 heuvellandgemeentes (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg) de VvE balie Energiek Heuvelland op, die de komende 4 jaar cursussen, thema- en netwerkbijeenkomsten en ondersteuning voor u organiseert om u en uw VvE te helpen mooie duurzame stappen te zetten. Bij deze eerste bijeenkomst vertellen we meer over het hoe, wat en waarom en horen we graag van u wat ú en uw VvE nodig hebben om duurzame stappen te kunnen zetten.

Deelnemen is gratis, wel graag even aanmelden.

>> aanmelden voor de bijeenkomst