Aanbod voor gemeentes

<< Terug naar ons aanbod

Heeft uw gemeente, in haar beleid omtrent de energietransitie in de gebouwde omgeving, al de specifieke doelgroep Verenigingen van Eigenaren onderkend? Deze specifieke doelgroep heeft uw aandacht nodig, want voor appartementseigenaren is het bijzonder moeilijk hun gebouw te verduurzamen. Omdat ze het sámen moeten doen.

Zowel technisch, juridisch als financieel geeft dit een ingewikkelder plaatje dan bij individuele woningeigenaren. Maar daar bovenop blijkt de grootste uitdaging te liggen in het proces om sámen tot een duurzame beslissing te komen.

Tegelijkertijd zien wij juist grote voordelen van VvE’s in het kader van de energietransitie en de bijdrage aan de klimaatdoelen van uw gemeente: met de verduurzaming van VvE’s maakt u impact!

  • VvE’s kenmerken zich door schaalgrootte, een hoge organisatiegraad en hoge mate van zelfredzaamheid. Hierdoor is met relatief beperkter budget meer resultaat te bereiken.
  • Daarnaast zijn VvE’s gewend om planmatig activiteiten aan te pakken en dat sluit weer goed aan bij de werkwijze van gemeentes.
  • Vanwege het grote aantal belanghebbende partijen en doorgaans gecombineerde opdrachten hebben verbeteringen in VvE’s doorgaans brede beleidsmatige werking als bijvangst; zo is de relatie met het sociaal en ruimtelijk domein evident. Denk hierbij aan de zorgplicht van en richting VvE’s. Op nationaal en provinciaal niveau worden regelingen beschikbaar gemaakt voor deze doelgroep. Ook dat maakt beleid voor deze doelgroep almaar aantrekkelijker.
  • Middels versterking van functioneren van VvE’s kunnen de regelingen die beschikbaar zijn op nationaal of regionaal niveau beter benut worden. Dit helpt om aansluitend gemeentelijk beleid versneld en/of effectief ingevuld worden.

Het team van Limburgse VvE’s met Energie geeft trainingen, adviezen en ondersteuning op al deze aspecten aan onder andere bewoners, bestuurders en beheerders van VvE’s. Maar ook ú kunnen wij helpen.

Denk hierbij aan het ontwikkelen van beleid over ondersteuning aan VvE’s, het opzetten van een VvE balie, het schrijven van nieuwsbriefartikelen, het opzetten van een jaarprogramma van activiteiten, het geven van cursussen, het organiseren van informatieve themabijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten, open VvE dagen…

Graag gaan we met u in gesprek over manieren waarop wij u kunnen ondersteunen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

<< Terug naar ons aanbod