“doorspreken van de mogelijkheden en toekomstscenario’s zeer waardevol”

“dat het veel beter werkt om met verschillende VvE’s samen op te trekken in vraagstukken dan alleen het wiel proberen uit te vinden”

Kirsten Sweegers-Limburg, Projectleider Duurzaamheid / Energietransitie | Afdeling Ruimte, Gemeente Meerssen

Deelnemers over Cursusserie Heuvellandse VvE’s met Energie – start donderdag 21 maart 2024

“Vanwege een aantal afmeldingen op het laatste moment werd het programma voor de eerste cursusmiddag in de gemeente Meerssen aangepast. De casus van de bewoner van een VvE uit Valkenburg stond vandaag centraal. We hebben alle onderdelen die mogelijkheden bieden voor verduurzaming besproken. Mogelijke en al in gebruik genomen maatregelen kwamen aan bod. Zoals het onderzoek naar het inzetten van zonnepanelen op de daken. Maar ook het overleg met de gemeente over het toevoegen van laadpalen in de openbare parkeergarage. Maatregelen waar de bewoners al mee aan de slag waren gegaan zoals het verduurzamen van lichtbronnen en instellingsaanpassingen voor gebruik van ventilatie en verlichting in parkeergarage en bergingen zijn tot in detail doorgenomen. 

Nieuwe ontwikkelingen en toekomstscenario’s zijn aangehaald om in te gaan op vragen van de VvE-bewoner. Duidelijk werd dat deze VvE enorm vooroploopt in de transitie door inzicht te verschaffen voor bewoners en hierop in te spelen. 

Het werd duidelijk dat het doorspreken van de mogelijkheden en toekomstscenario’s zeer waardevol is. Ook gaf de bewoner aan dat het veel beter werkt om met verschillende VvE’s samen op te trekken in vraagstukken dan alleen het wiel proberen uit te vinden. Met de VvE-balie Energiek Heuvelland proberen wij daarom meer en meer de VvE’s uit de regio bij elkaar te brengen zodat ze van elkaar kunnen leren.”

Kirsten Sweegers-Limburg, Projectleider Duurzaamheid / Energietransitie | Afdeling Ruimte, Gemeente Meerssen