Advisering, begeleiding en ondersteuning

<< Terug naar ons aanbod

Bij de advisering aan VvE’s over de verduurzamingsmogelijkheden van hun pand staat Limburgse VvE’s met Energie een integrale benadering voor. Hierin komen zowel technische, financiële, juridische als organisatorische aspecten aan bod. Het hele pand wordt beschouwd, de staat van onderhoud, de stand van zaken in VvE, met een blik op de lange termijn. Zo voorkomen we dat u later spijt van krijgt van genomen maatregelen.
Met Limburgse VvE’s met Energie wordt uw plan technisch optimaal, financieel haalbaar en juridisch mogelijk. In plaats van een plan vóór de VvE wordt het er een met draagvlak ván de VvE.

Wij kunnen u helpen met:

Technisch

 • Opstellen MaatwerkEnergieadvies. LVmE werkt in heel Limburg en is gekwalificeerd om maatwerkadviezen op te stellen via de koepel DuurzaamEnergieloket (BRL9500-02 gecertificeerd). In het maatwerkadvies van Limburgse VvE’s met Energie wordt de huidige staat van het gebouw als geheel opgenomen, een op maat gemaakt advies gegeven om het gebouw in zijn geheel te verduurzamen en toegelicht welke besparingen dit met zich meebrengt. Indien gewenst kan Limburgse VvE’s met Energie in meerdere aansluitende of alternatieve scenario’s adviseren.
  Het Maatwerk Energieadvies van Limburgse VvE’s met Energie is conform de richtlijnen van RVO en het Warmtefonds. Met ons maatwerkadvies kunt u subsidie (SVVE) en de VvE Energiebespaarlening aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen voor het gehele gebouw. En bovendien kan dit maatwerkenergieadvies zelf ook gesubsidieerd worden;
 • Quickscan: globaal in beeld brengen van mogelijke energiebesparende en/of -opwekkende maatregelen;
 • Energielabel voor de individuele woningen in het gebouw;
 • Advies op aspecten zoals installaties of bouwdelen;
 • Scenario’s: Opstellen van elkaar aanvullende scenario’s voor de verduurzaming van uw pand: van het nemen van enkele maatregelen tot aan een zeer energiezuinig pakket, gasloos, nul-op-de-meter;
 • Opstellen en updaten MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP): de bouwkundige keuring van uw gebouw zou iedere 5 jaar vernieuwd moeten worden, en planning van toekomstig onderhoud aangepast. Wat is de houdbaarheidsdatum van uw MJOP?;
 • MJOP verduurzamen (DMJOP): met de aanpak van Limburgse VvE’s met Energie kunt u voor een DMJOP subsidie aanvragen.
 • Ontwerp: Maken van bouwkundig en architectonisch ontwerp en bestektekeningen;
 • Vergunning: Aanvragen van een eventueel benodigde omgevingsvergunning via OLO (OmgevingsLoket Online);
 • Aan- en uitbesteding: Ondersteuning in het offertetraject, bij aanvragen van offertes en gunning;
 • Bouwbegeleiding, directievoering en oplevering;

Financieel

 • Opstellen van een financieel plan: hoe gaat u die verduurzaming samen betalen? Heeft u eigen geld gespaard? Komt uw VvE in aanmerking een lening, of bestaan er interessante subsidies voor uw VvE?;
 • DMJOB: Bij het duurzaam maken van uw MeerJaren OnderhoudsPlan hoort ook een begroting. Limburgse VvE’s met Energie draagt zorg voor betaalbaarheid en een goede verdeling van lasten over jaren. En, indien gewenst, verzorgen we de doorrekening daarvan en de berekening van de benodigde bijdrage door de leden;
 • Uitbesteding: vergelijking van offertes: u vraagt natuurlijk verschillende offertes aan voor uw project. Wij kunnen u helpen deze zo vergelijkbaar mogelijk te maken.

Juridisch

 • Splitsingsakte, -tekening, en modelregeling: een beoordeling van Limburgse VvE’s met Energie in samenhang met verduurzamingsmogelijkheden zorgt voor duidelijkheid omtrent spelregels en (on)mogelijkheden.
 • Legalisatie: verduurzaming vindt plaats in een bestaande situatie, inclusief mogelijke ingrepen door individuele bewoners; Limburgse VvE’s met Energie helpt door zulke ingrepen in advisering op te nemen.

Draagvlak

 • Begeleiden van het proces van verwerving van draagvlak. Limburgse VvE’s met Energie staat een aanpak voor met betrokkenheid, input, impact en bijdrage van alle stakeholders, en biedt daartoe ondersteuning bij:
  • Opstellen van een communicatieplan;
  • Uitvoeren van onderdelen van dit plan;
  • Organisatorische begeleiding;
  • Rolverdeling: opstellen en verdeling daarvan;
  • Presentatie van (bijvoorbeeld) de quickscan, het maatwerk energieadvies, de projectaanpak, … tijdens bewonersavonden/ALV’s;
  • Opstellen van pakket van wensen;
  • Samen ontwerpen;

We merken hierbij op dat het zeer helpend is als enkele leden van de VvE deelnemen aan de cursus Limburgse VvE’s met Energie. Informatie hierover treft u in de folders die u heeft ontvangen en, in iets meer detail, op Opzet cursus – Limburgse VvEs met Energie.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

<< Terug naar ons aanbod