Cursus VvE’s met Energie

<< Terug naar ons aanbod

U wilt uw appartementencomplex zo energiezuinig en duurzaam mogelijk maken? Of van het gas af? Misschien wilt u verduurzaming combineren met het levensloopbestendig maken van het gebouw?

Dan moeten de mede-eigenaren het daar wel mee eens zijn. Hoe pak je dat aan? Hoe komt u tot een gedegen plan, dat betaalbaar is, leidt tot energiebesparing en -opwek, tot een comfortabeler en veiliger woning, en dat voldoende stemmen haalt op de Algemene Leden Vergadering om vervolgens uitgevoerd te worden?

Deze thema’s komen aan bod in de cursus ‘Limburgse VvE’s met Energie’. In drie dagdelen bespreken we technische, financiële en juridische aspecten waar u mee te maken krijgt in dit proces. Maar vooral geven we aandacht aan het werken aan draagvlak: dat moet immers leiden tot een ‘GO’ op de ALV.

In deze cursus besteden we aandacht aan onderwerpen als:

Uw VvE: Welke vraagstukken zien we over het algemeen bij VvE’s? En hoe verhouden die zich tot uw eigen VvE? Wat is hetzelfde, wat is anders, wat betekent dat voor de verduurzaming van uw gebouw? 

Technische aspecten: Het gebouw als geheel en de rol van VvE’s in de energietransitie. We lichten de driestappenstrategie voor een energiezuinig ontwerp toe (Trias Energetica) en behandelen de verduurzamingsmaatregelen die er zoal zijn.

Hoe maak je een goed duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP)? We kijken hoe uw pand er bouwkundig en installatietechnisch voorstaat en naar het huidige energiegebruik (nulmeting). Vervolgens behandelen we de logische stappen naar vermindering van het energieverbruik. En we kijken hoe u dit kunt financieren. 

Juridische aspecten: We kijken naar splitsingsakten en modelreglementen. Welke maatregelen zijn voor de individuele bewoner(s) van het gebouw en welke voor de VvE. Hoeveel leden moeten instemmen met het meerjarenonderhoudsplan zodat u aan de slag kan. Percentages voor besluitvorming. We maken u verder wegwijs in de belangrijkste wet- en regelgeving. 

Financiering: Het huishoudboekje van de VvE onder de loep: sparen of investeren, vrijkomende kasstromen, subsidies en leningen. Doorrekenen van de business case, liquiditeitsbegrotingen (wat is in kas en wat zetten we in voor het onderhoudsplan).

Proces: Hoe zorgt u ervoor dat de leden instemmen met het meerjarenonderhoudsplan, hoe verbreedt u het draagvlak en welke stappen volgt u. We gaan in op de psychologie van overleg en afstemming. 

Energiemix van de toekomst: Welke energiebronnen zullen we in de toekomst gaan gebruiken?

Volgende stappen: Welke stappen gaat u nu concreet zetten, wat heeft u nog nodig (stel uw vragen!), hoe organiseert u de interne communicatie (groepsdynamiek), en hoe kunt u als VvE’s onderling netwerken?

Voor wie is de cursus?

De cursus wordt gegeven aan bestuurders, leden van de technische commissies, beheerders, verhuurders en bewoners van VvE’s die willen beginnen met het verduurzamen van hun gebouw.

Voorbereiding

We starten de eerste keer met een kennismakingsronde en laten uw VvE pand op een foto zien. Handig als u, voor zover mogelijk, de volgende gegevens van uw pand dan kunt toelichten:

* Bouwjaar en het aantal woningen.

* Eventueel collectief energieverbruik (kWh en m3 per jaar).

* Het meerjarenonderhoudsplan van uw vereniging (als u die heeft).

* De maatregelen die uw vereniging eventueel al getroffen heeft om energie te besparen. 

* Betrokkenheid bewoners en hun opkomst bij de Algemene Leden vergadering?

Bekijk de agenda voor een overzicht van de geplande cursussen. Meld u hier aan voor de cursus.

<< Terug naar ons aanbod