Duurzaam op weg in Vaals

Weer een aantal Vaalser VvE’s goed op weg geholpen met de cursus Limburgse VvE’s met Energie. Wat zeggen de deelnemers?

“Draagt bij aan het op gang brengen van een proces bij een VvE waar wij als beheerder bij betrokken zijn.”

“Meer inzicht gekregen in wat je met een gebouw (in zijn totaliteit) kunt.”

“Zeer geïnspireerd door de cursus. Binnen onze VvE zijn we nu niet ‘on speaking terms’. Duidelijk geworden dat we het eerst “pluis” moeten maken voordat we kunnen gaan overleggen over duurzaamheid.”

“Duidelijk dat we op een ALV leden niet voor een voldongen feit moeten plaatsen maar dat we vooraf de leden uitgebreid moeten informeren en betrekken bij de plannen.”

Wij wensen jullie veel goede voornemens en succesvol 2022 toe!