Cursus Vaals – start 04-11-2021

Op deze pagina delen wij het cursusmateriaal en het ‘huiswerk’ met de cursisten van de cursus Limburgse VvE’s met Energie die start op 4 november 2021

Lokatie: gemeentehuis Vaals

Cursustijden: de cursusreeks wordt gegeven op 3 avonden, steeds van 19:00-21:30

Dag 1 – 4 november

Voorbereiding:

We beginnen de eerste keer met een kennismakingsronde en laten uw VvE-pand op een foto zien. Handig als je, voor zover mogelijk, de volgende gegevens van uw pand dan kunt toelichten:

 • Bouwjaar en het aantal woningen.
 • Eventueel collectief energieverbruik (kWh en m3 per jaar).
 • Het meerjarenonderhoudsplan van uw vereniging (als u dat heeft).
 • De maatregelen die uw vereniging eventueel al getroffen heeft om energie te besparen. 
 • Betrokkenheid bewoners en hun opkomst bij de Algemene Leden vergadering

Terugkoppeling:

Na een inleiding over het proces van verduurzamen in een VvE (‘prachtig’ getekend :-), een voorstelrondje, het ‘waarom’ en wat dit betekent voor VvE’s (het pand als geheel beschouwen!) landden we bij de trias energetica.

De trias energetica stelt een logische volgorde voor: immers energie die je niet nodig hebt hoef je ook niet op te wekken! Daarom:

 1. beperk de energievraag
 2. wek zoveel mogelijk van de energie die je nodig hebt op
 3. als je dan nog energie nodig hebt: minimaliseer die hoeveelheid op een slimme manier en koop die zo groen mogelijk in.

Vervolgens hebben we met een energiebril naar VvE gebouwen gekeken:

 • Breng de huidige stand van zaken omtrent energie in kaart: hoe staat het gebouw er voor?
 • Wat stroomt door het gebouw heen: inkomende en uitgaande energie,
 • Hoe kunnen we zorgen dat dat minder wordt? Denk daarbij out of the box, en betrek daarbij de wensen en klachten van de bewoners.

Kern is steeds: integraliteit. Kijk naar het héle gebouw, zodat je een goede basis hebt voor verduurzamingsmaatregelen die je met kleine of grote stappen dichterbij die stip op de horizon brengen, maar in ieder geval op zodanige wijze dat je daar achteraf geen spijt van krijgt!

Hieronder zijn de dia’s en het ‘huiswerk’ te downloaden.

Dia’s:

Huiswerk: neem het ‘Aan de slag’ – document door en beantwoord zoveel mogelijk de vragen. Dit is een werkdocument voor jullie project: gedurende de aanloop van het project heb je antwoord nodig op deze vragen. Ga ermee aan de slag 🙂

Dag 2 – 2 december

We startten de cursus met een terugblik op de eerste cursusavond, specifiek met betrekking tot een aantal vragen die nog openstonden n.a.v. de eerste avond. Naar aanleiding daarvan delen wij nog 2 documenten met jullie.

1: Een van de nieuwsberichten over het voorbeeldproject dat we regelmatig aanhalen in de cursus:

2: Productfolder Nefit Bosch elektrische cv-ketel. Deze folder is slechts een voorbeeld van een elektrische cv-ketel. Informeer ook bij andere fabrikanten. Wij hebben geen voorkeur voor dit merk. Kijk ook naar de beperking van deze ketel die de fabrikant in de folder opgenomen heeft.

Vervolgens hebben we ingezoomd op de volgende onderwerpen:

 1. De vóórdelen van een VvE bij verduurzamen;
 2. De juridische aspecten;
 3. Het proces, het creëren en verbreden van draagvlak;
 4. De financiën: een rekenvoorbeeld van een verduurzamingsmaatregel – eerst zónder subsidie, daarna met gebruik van een subsidie doorgerekend.
 5. Tot slot: de vraag hoe we de verduurzaming gaan betalen. Met eigen geld, subsidies, geld geleend door de VvE, geld geleend door de eigenaren.

Met betrekking tot de subsidies willen wij nog het volgende toevoegen. Hieronder plaatsen wij drie bestanden die meer informatie geven over de subsidiemogelijkheid om een Maatwerkadvies te laten opstellen door een deskundige en voor het toepassen van energiebesparende maatregelen. Onder aan de pagina’s staan de adressen van de website van het RVO. Op deze pagina’s staan nog meer verwijzingen naar andere pagina’s met meer informatie over deze subsidiemogelijkheid.

Om te weten te komen hoeveel een Maatwerkadvies kost moet een deskundige een offerte opstellen. Hierbij is het van belang hoe groot de VvE is, hoeveel verschillende soorten appartementen er zijn, zijn er gedetailleerde bouwtekeningen aanwezig etc.

 Aan de subsidie voor het Maatwerkadvies zitten  twee maxima. Op de eerst plaats niet meer dan 75% van de kosten en er is een maximum gesteld per appartement.

Dia’s

Hier kun je de dia’s van 2 december downloaden:

Huiswerk

Ook dit keer hebben we jullie weer aan het werk gezet :-). Fijn als jullie voor de volgende keer (16 december) – samen met de andere cursisten van je VvE – verder zouden willen werken aan het Aan-de-slag document en goed zouden willen nadenken over de volgende vragen:

 • Wat is de ambitie/stip op de horizon van de VvE?
 • Waar staat de VvE nu?
 • Wat zijn de volgende stappen op elk gebied?
 • In welke fase zit je op de “Inhoud” en in welke fase op de “Relatie/ besluitvormings-/draagvlak” kant?
 • Denk ook aan 0 meting voor gebouw/ energie gebruik/ huishoudboekje/ proces?
 • Wat zijn volgende stappen die je wilt gaan zetten op beide kanten?
 • Wat zou daarvoor nodig zijn?

Dag 3 – 16 december

De laatste cursusdag zit er weer op! Een intensieve avond, waar alle losse eindjes bij elkaar kwamen.

Eerst heeft Ben Kals jullie een uitgebreide toelichting gegeven op de Warmte Transitie Vaals. Het document kun je hier downloaden.

Deze visie is doorgerekend op basis van op dit moment bewezen technieken. Om die reden zal het iedere 5 jaar een update krijgen. Mijn allerbelangrijkste take-away was: Isoleren is altijd goed. Begin daar nu mee!

Wil je je plannen doorspreken met iemand van de gemeente Vaals, neem dan contact op met info@Vaals.nl of b.kals@Vaals.nl

Vervolgens heeft Bert jullie een kijkje gegeven in onze toekomstige energievoorziening. We zullen het zodanig moeten inrichten dat we onze energievraag zoveel als mogelijk kunnen afstemmen op het aanbod van onze natuurlijke energiebronnen.

Na de pauze hebben we de volgende gekozen menu-items behandeld:

 • Pluis-niet pluis – een vergadertechniek
 • Zonnepanelen voor VvE’s
 • Laadpalen voor VvE’s

Tot slot zijn jullie zelf weer aan het woord geweest: we hebben aan de hand van “het pad” de stand van zaken en de komende stappen van de aanwezige VvE’s besproken.

Als nabrander zou ik het volgende nog met jullie willen delen. Waarom kijken we in de cursus vanuit al die verschillende perspectieven naar verduurzaming? In jullie VvE’s dien je samen te besluiten welke maatregelen jullie gaan nemen. En, zoveel hoofden zoveel zinnen: iedereen kan een andere motivatie hebben om al dan niet te verduurzamen, ziet andere voordelen en andere bezwaren. De een doet het omdat het moet (zo is afgesproken), de ander omdat het kan, een derde omdat hij bespaart en een vierde vanwege de tocht, een vijfde heeft interesse in een upgrade van het gebouw, een zesde in een grotere en beter toegankelijke buitenruimte, nummer 7 heeft last van lawaai, 8 doet het om een betere wereld aan zijn kleinkinderen achter te laten en 9 vindt het gewoon leuk om samen met zijn buren aan een project te werken… Iedereen heeft zijn eigen motivatie om zich in te zetten voor energiebesparing en verduurzaming van jullie pand. De kunst is om bij ieder lid zijn persoonlijke motivatie aan te spreken en te activeren.

Wij wensen jullie heel veel succes in jullie projecten! Mochten jullie nog vragen hebben of ondersteuning nodig hebben, dan weet je ons te bereiken.