Nieuwsflits 2

Gepubliceerd
19 december 2023

Cursussen, thema-avonden en netwerkbijeenkomsten voor VvE’s in Maastricht en Heuvelland

In de afgelopen maanden is er weer volop gepresenteerd, gediscussieerd, getipt en geleerd, kennis gemaakt en geadviseerd door, aan en met energieke leden van VvE’s in Maastricht en Heuvelland.

Wilt u weten wat er in 2024 op het programma staat? Kijk op:

Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE)

De wijzigingen in de SVVE vanaf 2024 hingen al enige tijd in de lucht. Begin deze maand publiceerde Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de wijzigingen en aangepaste voorwaarden op haar site. De belangrijkste wijzigingen:

  • subsidie voor meerdere duurzaamheidsonderzoeken en -adviezen
  • subsidie voor basislaadinfrastructuur
  • bonussubsidie voor bio-based isolatiematerialen
  • versoepelen van minimale isolatie-eisen voor de verduurzaming van monumenten.

Interesse, en op zoek naar verdere details? Kijk op Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) (rvo.nl)! Onze tip: hier vindt u ook de contactdetails voor een gratis oriënterend gesprek met RVO.

Bent u verhuurder? Kijk ook eens op: Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) (rvo.nl)

Cursisten met energie aan het woord

“Ik heb er meer van geleerd dan ik van te voren gedacht had.” Een interview met deelnemers van de cursusserie VvE’s met Energie.

De VvE-balie Energiek Heuvelland organiseert informatieavonden, cursussen en adviesgesprekken op maat. In oktober startte de eerste cursusserie VvE’s met Energie. Deelnemers René, Sebastiaan en Christel delen hun ervaringen van de cursus.

“Verhelderend. Er worden dingen aangekaart waar ikzelf nog niet over had nagedacht […].Het was dus echt een eye-opener.” “Dit heeft me wel de ogen geopend voor de mogelijkheden die er zijn. Het is ook fijn dat voor bijna alle technische mogelijkheden zowel de benodigde investeringen als de kostenbesparing werden meegenomen en je dus ook het grote plaatje ziet. […] Ik zou andere VvE’s dan ook zeker willen aanraden ook een keer de cursus te volgen.” “Er is ongelooflijk veel handige informatie voorbijgekomen over allerlei verschillende onderwerpen.” “Toch zou het helpen om dieper in te gaan op je eigen VvE specifiek en samen een soort plan van aanpak te maken, al heb ik begrepen dat daarvoor ook afspraken met de balie gemaakt kunnen worden.”Lees het interview…

Ook deelnemen aan de cursus VvE’s met Energie?

Oproep commissie duurzaam

Tijdens ons VvE Café van 23 november ’23 kregen wij een verzoek: er blijkt een behoefte te zijn bij commissies duurzaam in VvE’s om ervaringen uit te wisselen met elkaar. En: we zegden dat toe te faciliteren. Dat kan op allerlei manieren. Graag willen wij dat sámen met de geïnteresseerden vormgeven. Interesse in deze uitwisseling van kennis en ervaring? Lees meer…

Inventariseren van wensen en klachten

Een belangrijke basis voor het verduurzamingsplan voor (of beter gezegd ván) de VvE wordt gevormd door de wensen en klachten van de medebewoners. Als u de methode toepast zoals we die tijdens de cursus Limburgse VvE’s met Energie behandelen, organiseert u aan het einde van de oriëntatiefase een bewonersbijeenkomst: een informele bijeenkomst, waar géén beslissingen worden genomen, maar om mensen op de hoogte te brengen van de bevindingen tot op dat moment en om hun inbreng kunt vragen. In dit artikel delen wij enkele tips en een sjabloon voor zo’n enquete. Lees meer…

Afbeelding van Andreas Breitling via Pixabay

Bescherming van inheemse diersoorten

Afbeelding van Pavan Krishna op Unsplash

De Wet Natuurbescherming (Wnb), voorheen de Flora- en Faunawet, heeft als doel om natuurgebieden en plant- en diersoorten in Nederland te beschermen. Sommige inheemse diersoorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen huismussen en steenuilen, zijn zo kwetsbaar in Nederland dat ze extra bescherming nodig hebben. In de wet staan extra voorschriften om deze kwetsbare inheemse soorten te beschermen. De nestplekken van deze beschermde dieren mogen niet  weggehaald worden en ook mogen ze in en rond gebouwen niet verstoord worden. Bij sommige maatregelen zoals spouwmuurisolatie, buitengevelisolatie, buitendakisolatie, een verbouwing, zonnepanelen plaatsen of naden en kieren dichten is de kans groot dat wél gebeurt. Lees meer…

Dynamische energiecontracten

Een vraag die we in onze adviespraktijk steeds meer tegenkomen: Welk type energiecontract kies ik het beste, nu mijn (vaste) energiecontract afloopt? Contracttypen bij energieleveranciers kennen verschillen qua looptijd, energietarieven, duurzaamheid en algemene voorwaarden. Sinds korte tijd wordt het dynamische energiecontract steeds meer aangeboden. Gemiddeld wordt bij zo’n dynamisch contract – bij onveranderd gedrag – 160 euro per jaar bespaard. Lees meer…

Afbeelding van Colin Behrens via Pixabay

Spaart uw VvE wel voldoende?

Afbeelding van Mathieu Stern op Unsplash

Een groot deel van de VvE’s in de regio Amsterdam voldoet niet aan wettelijke spaarnorm van een half procent van de herbouwwaarde tenzij er een gedegen onderhoudsplan is. Lees hier het artikel van at5.

Hoe hoog is die wettelijke spaarnorm? Lees het hier: Hoeveel geld moeten vve’s reserveren voor groot onderhoud? | Rijksoverheid.nl

Agenda

VvE energiebalie Maastricht

Wist u dat u ook met het team van Limburgse VvE’s met energie een afspraak kunt maken om op weg te worden geholpen met de verduurzaming in uw VvE? Kijk voor meer informatie en ook voor andere activiteiten op www.lvme.nl/events/

VvE-balie Energiek Heuvelland

Deze nieuwsflits verschijnt zes keer per jaar. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld. Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, stuur dan een email naar info@LVmE.nl. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via dit formulier.

Niets uit deze uitgave of de hieraan gelinkte artikelen en pagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Aan de inhoud van gegevens in deze nieuwsbrief en hieraan gelinkte artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.