Wet Natuurbescherming

De Wet Natuurbescherming (Wnb), voorheen de Flora- en Faunawet, heeft als doel om natuurgebieden en plant- en diersoorten in Nederland te beschermen. Sommige inheemse diersoorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen huismussen en steenuilen, zijn zo kwetsbaar in Nederland dat ze extra bescherming nodig hebben. In de wet staan extra voorschriften om deze kwetsbare inheemse soorten te beschermen. De nestplekken van deze beschermde dieren mogen niet weggehaald worden en ook mogen ze in en rond gebouwen niet verstoord worden. Bij sommige maatregelen zoals spouwmuurisolatie, buitengevelisolatie, buitendakisolatie, een verbouwing, zonnepanelen plaatsen of naden en kieren dichten is de kans groot dat wél gebeurt.

Verduurzamen – zoals je VvE isoleren en zonnepanelen plaatsen – dient een publiekelijk belang. Daarom kan de VvE een ontheffing krijgen op de Wet Natuurbescherming. Met een ontheffing kan de VvE de verduurzamende maatregelen laten uitvoeren. Ook dan moeten nestplekken die verloren gaan gecompenseerd worden en dienen maatregelen zó uitgevoerd te worden dat er geen dieren kunnen sterven. Er moet dan voor gezorgd worden dat de dieren kunnen verhuizen door bijvoorbeeld andere nestplekken te maken en rekening houden met broedperiodes of winterslaap. 

Foto door Pavan Krishna op Unsplash

Om uit te sluiten dat er beschermde dieren in of rond het gebouw zitten, dient er een ecologische quickscan gemaakt te worden. Als bekend is dat er beschermde dieren zitten, dan dient er een uitgebreid ecologisch onderzoek te worden uitgevoerd waarmee een ontheffing voor de verduurzamingsmaatregelen kan worden aangevraagd.

Sommige gemeentes in Nederland hebben een soortenmanagementplan (smp). Met een soortmanagementplan kan een generieke ontheffing worden verkregen en hoeft niet iedere VvE een eigen onderzoek te laten uitvoeren. In de gemeente Maastricht en in de vijf Heuvelland gemeentes is er nog geen smp opgesteld. Samen met de Provincie Limburg werkt men aan een langetermijn oplossing hiervoor.

Voor meer informatie zie de volgende pagina’s: milieucentraal, vvebelang, gemeente maastricht, gemeente eijsden-margraten.