Eerste cursussen afgerond onder nieuwe noemer ‘Limburgse VvE’s met Energie’

Leuke start van Limburgse VvE’s met Energie: in september/oktober mochten we 2 cursussen faciliteren voor VvE’s in Maastricht. Vanwege Corona hebben we de cursus aan kleine groepjes gegeven in het Enexis Huis Limburg. Dit gaf de mogelijkheid tot veel interactie, ervaringen delen en inzoomen op de situatie bij de eigen VvE’s.

Dank aan de deelnemers voor jullie enthousiaste, nieuwsgierige, betrokken en actieve bijdragen! Ook dank natuurlijk voor jullie positieve waardering en evaluatie. Graag lichten wij één comment uit:

Prima cursus, zeer leerzaam. Kan alleen maar zeggen dat deze cursus eigenlijk verplicht zou moeten zijn voor alle VvE’s.