VvE’s met Energie in Vaals

Deze week hebben we de eerste cursus van Limburgse VvE’s met Energie in Vaals afgerond. We hebben de vier grootste VvE’s van Vaals meegenomen op weg naar verduurzaming van hun gebouw. Tijdens de cursus hebben de (bestuurs)leden van de VvE’s inzichten en tips gekregen over hoe ze de verduurzaming binnen de VvE kunnen aanpakken. Niet alleen de technische kant kwam aan bod, maar uiteraard ook de juridische en financiële kant van verduurzamen.

Daarnaast hebben we tijdens de cursus uitvoerig stilgestaan bij het sociale proces binnen de VvE. Wil je met een grote groep individuele eigenaren het gehele gebouw verduurzamen, dan moet je ervoor zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Binnen de VvE’s is dat een essentieel sociaal proces waar we uitgebreid over gesproken hebben en waar we de VvE’s handvatten voor aangereikt hebben.

De deelnemers gaven na afloop aan dat ze veel kennis opgedaan hebben tijdens de drie cursusavonden, waarmee ze binnen hun VvE zaken anders gaan benaderen. Bij één VvE ligt een voorstel klaar om naar de ALV te brengen. N.a.v. de cursus wordt dit nog eens tegen het licht gehouden en wellicht op een andere wijze binnen de VvE gepresenteerd.

Ook de de gemeente Vaals is enthousiast over de cursus en vindt het interessant om nu te onderzoeken hoe de aanwezige VvE’s verder ondersteund willen worden bij het verduurzamen van hun gebouw. We hopen dat we de aanwezige VvE’s een steun in de rug gegeven hebben bij het (verder) verduurzamen van hun gebouw. Samen met de gemeente Vaals gaan we in het najaar opnieuw een cursus organiseren voor de VvE’s in Vaals.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *