Cursus Maastricht – start 14-09-2021

Op deze pagina delen wij het cursusmateriaal met de cursisten van de cursus Limburgse VvE’s met Energie die startte op 14 september 2021.

Dag 1 – 14 september

Na een inleiding over het proces van verduurzamen in een VvE (‘prachtig’ getekend :-), een voorstelrondje, het ‘waarom’ en wat dit betekent voor VvE’s (het pand als geheel beschouwen!) landden we bij de trias energetica.

De trias energetica stelt een logische volgorde voor: immers energie die je niet nodig hebt hoef je ook niet op te wekken! Daarom:

 1. beperk de energievraag
 2. wek zoveel mogelijk van de energie die je nodig hebt op
 3. als je dan nog energie nodig hebt: minimaliseer die hoeveelheid op een slimme manier en koop die zo groen mogelijk in.

Vervolgens hebben we met een energiebril naar VvE gebouwen gekeken:

 • Breng de huidige stand van zaken omtrent energie in kaart: hoe staat het gebouw er voor?
 • Wat stroomt door het gebouw heen: inkomende en uitgaande energie,
 • Hoe kunnen we zorgen dat dat minder wordt? Denk daarbij out of the box, en betrek daarbij de wensen en klachten van de bewoners.

Kern is steeds: integraliteit. Kijk naar het héle gebouw, zodat je een goede basis hebt voor verduurzamingsmaatregelen die je met kleine of grote stappen dichterbij die stip op de horizon brengen, maar in ieder geval op zodanige wijze dat je daar achteraf geen spijt van krijgt!

Hieronder zijn de dia’s en het ‘huiswerk’ te downloaden.

Dia’s:

Huiswerk: ‘Aan de slag’

Dag 2 – 28 september

Tijdens de tweede cursusmiddag hebben we ingezoomd op:

 1. De vóórdelen van een VvE bij verduurzamen;
 2. De juridische aspecten;
 3. Het proces, het creëren en verbreden van draagvlak;
 4. (Vergader-)technieken zijn aan de orde gekomen, in antwoord op de vraag of je op elk moment over de inhoud kunt praten;
 5. De financiën, en de vraag hoe we de verduurzaming gaan betalen. Laat de dia’s 134-139 nog eens goed op je inwerken – die kwamen op het eind kort voorbij. Op deze dia’s kun je zien dat in deze casussen:
  • Er sowieso een verhoging van de maandelijkse bijdrage nodig was om het gebouw in oorspronkelijke staat te brengen, i.v.m. achterstallig onderhoud.
  • Het scenario van meest vergaande verduurzaming (rechts in het overzicht) op een kleinere verhoging blijkt uit te komen dan een minder vergaande verduurzaming. Dat hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn, maar dat moet per gebouw uitgezocht en berekend worden.

Fijn als jullie voor de volgende keer (12 oktober) – samen met de andere cursisten van je VvE – verder zouden willen werken aan het Aan-de-slag document en goed zouden willen nadenken over de volgende vragen:

 • Wat is de ambitie/stip op de horizon van de VvE?
 • Waar staat de VvE nu?
 • Wat zijn de volgende stappen op elk gebied?
 • In welke fase zit je op de “Inhoud” en in welke fase op de “Relatie/ besluitvormings-/draagvlak” kant?
 • Denk ook aan 0 meting voor gebouw/ energie gebruik/ huishoudboekje/ proces?
 • Wat zijn volgende stappen die je wilt gaan zetten op beide kanten?
 • Wat zou daarvoor nodig zijn?

Presentatie:

Tot de volgende keer op 12 oktober!

Dag 3 – 12 oktober

De laatste cursusdag zit er weer op! Een intensieve dag, waar alle losse eindjes bij elkaar kwamen.

Eerst heeft Arno jullie nog eens toegelicht waarom we vanuit al die verschillende perspectieven naar verduurzaming kijken: in uw VvE dient u samen te besluiten welke maatregelen u gaat nemen. En, zoveel hoofden zoveel zinnen: iedereen kan een andere motivatie hebben om al dan niet te verduurzamen, ziet andere voordelen en andere bezwaren. De een doet het omdat het moet (zo is afgesproken), de ander omdat het kan, en derde omdat hij bespaart en een vierde vanwege de tocht, een vijfde……

Daarnaast heeft Arno u een kijkje gegeven in onze toekomstige energievoorziening. We zullen het zodanig moeten inrichten dat we onze vraag zoveel als mogelijk afstemmen op het aanbod van onze natuurlijke energiebronnen.

Na de pauze bent u vooral aan het woord geweest: we hebben aan de hand van “het pad” de stand van zaken en de komende stappen van de aanwezige VvE’s besproken.

Wij hopen van harte dat deze cursus u vele stappen verder helpt op uw pad. Voor vragen kunt u ons altijd bereiken via info@lvme.nl.