Cursus Maastricht – start 03-02-2022

Op deze pagina delen wij het cursusmateriaal en het ‘huiswerk’ met de cursisten van de cursus Limburgse VvE’s met Energie die van start is gegaan op februari 2022.

Lokatie: “De Oude Brandweer” aan de Capucijnenstraat in Maastricht.

Cursustijden: de cursusreeks wordt gegeven op 3 middagen, steeds van 14:00-16:30 uur.

Dag 1 – 3 februari

Voorbereiding:

We beginnen de eerste keer met een kennismakingsronde en laten uw VvE-pand op een foto zien. Handig als u, voor zover mogelijk, de volgende gegevens van uw pand dan kunt toelichten:

 • Bouwjaar en het aantal woningen.
 • Eventueel collectief energieverbruik (kWh en m3 per jaar).
 • Het meerjarenonderhoudsplan van uw vereniging (als u dat heeft).
 • De maatregelen die uw vereniging eventueel al getroffen heeft om energie te besparen. 
 • Betrokkenheid bewoners en hun opkomst bij de Algemene Leden vergadering

Terugkoppeling:

Na een inleiding over het proces van verduurzamen in een VvE, een voorstelrondje, het ‘waarom’ en wat dit betekent voor VvE’s (het pand als geheel beschouwen!) landden we bij de trias energetica.

De trias energetica stelt een logische volgorde voor: immers energie die je niet nodig hebt hoef je ook niet op te wekken! Daarom:

 1. beperk de energievraag
 2. wek zoveel mogelijk van de energie die je nodig hebt op
 3. als je dan nog energie nodig hebt: minimaliseer die hoeveelheid op een slimme manier en koop die zo groen mogelijk in.

Vervolgens hebben we met een energiebril naar VvE gebouwen gekeken:

 • Breng de huidige stand van zaken omtrent energie in kaart: hoe staat het gebouw er voor?
 • Wat stroomt door het gebouw heen: inkomende en uitgaande energie,
 • Hoe kunnen we zorgen dat dat minder wordt? Denk daarbij out of the box, en betrek daarbij de wensen en klachten van de bewoners.

Kern is steeds: integraliteit. Kijk naar het héle gebouw, zodat je een goede basis hebt voor verduurzamingsmaatregelen die je met kleine of grote stappen dichterbij die stip op de horizon brengen, maar in ieder geval op zodanige wijze dat je daar achteraf geen spijt van krijgt!

Hieronder zijn de dia’s en het ‘huiswerk’ te downloaden.

Dia’s:

Huiswerk: neem het ‘Aan de slag’ – document door en beantwoord zoveel mogelijk de vragen. Dit is een werkdocument voor jullie project: gedurende de aanloop van het project heb je antwoord nodig op deze vragen. Ga ermee aan de slag 🙂

Dag 2 – 17 februari

Tijdens de tweede cursusmiddag hebben we ingezoomd op:

 1. De voordelen van een VvE bij verduurzamen;
 2. De juridische aspecten;
 3. Het proces, het creëren en verbreden van draagvlak;
 4. (Vergader-)technieken zijn aan de orde gekomen, in antwoord op de vraag of je op elk moment over de inhoud kunt praten;
 5. De financiën, en de vraag hoe we de verduurzaming gaan betalen.

Fijn als jullie voor de volgende keer (10 maart) – samen met de andere cursisten van je VvE – verder zouden willen werken aan het Aan-de-slag document en goed zouden willen nadenken over de volgende vragen:

 • Wat is de ambitie/stip op de horizon van de VvE?
 • Waar staat de VvE nu?
 • Wat zijn de volgende stappen op elk gebied?
 • In welke fase zit je op de “Inhoud” en in welke fase op de “Relatie/ besluitvormings-/draagvlak” kant?
 • Denk ook aan 0 meting voor gebouw/ energie gebruik/ huishoudboekje/ proces?
 • Wat zijn volgende stappen die je wilt gaan zetten op beide kanten?
 • Wat zou daarvoor nodig zijn?

Presentatie:

Tot ziens op 10 maart in de CNME Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7, 6212 XL Maastricht!

Dag 3 – 10 maart

De laatste cursusdag zit er weer op! Een intensieve middag, waar alle losse eindjes bij elkaar kwamen.

We zijn begonnen met een toelichting op de Warmte Transitie Maastricht. Op 30 maart a.s. zal tijdens de ’terugkomdag voor cursisten van VvE’s met Energie’ de gemeente hier verder op ingaan. Tijdens deze terugkomdag, die plaatsvindt op 30 maart a.s. van 15:00-17:00, zullen enkele cursisten de stand van verduurzaming in hun VvE presenteren en kunt u ervaringen delen, tips geven en ontvangen en dilemma’s of hindernissen voorleggen aan de groep. Inschrijven voor deze dag kan via mail: VVE-balie@maastricht.nl.

Vervolgens hebben we jullie een kijkje gegeven in onze toekomstige energievoorziening. We zullen het zodanig moeten inrichten dat we onze energievraag zoveel als mogelijk kunnen afstemmen op het aanbod van onze natuurlijke energiebronnen.

Na de pauze hebben we de volgende onderdelen uit het keuzemenu behandeld:

 • Laadpalen voor VvE’s
 • Sedumdaken
 • Passieve koeling

Door de actieve discussies hebben we gezamenlijk besloten om het onderdeel ‘batterijen’ niet te presenteren; deze is wel opgenomen in de onderstaande presentatie.

Tot slot zijn jullie zelf weer aan het woord geweest: we hebben aan de hand van “het pad” de stand van zaken en de komende stappen van de aanwezige VvE’s besproken.

Als nabrander zou ik het volgende nog met jullie willen delen. Waarom kijken we in de cursus vanuit al die verschillende perspectieven naar verduurzaming? In jullie VvE’s dien je samen te besluiten welke maatregelen jullie gaan nemen. En, zoveel hoofden zoveel zinnen: iedereen kan een andere motivatie hebben om al dan niet te verduurzamen, ziet andere voordelen en andere bezwaren. De een doet het omdat het moet (zo is afgesproken), de ander omdat het kan, een derde omdat hij bespaart en een vierde vanwege de tocht, een vijfde heeft interesse in een upgrade van het gebouw, een zesde in een grotere en beter toegankelijke buitenruimte, nummer 7 heeft last van lawaai, 8 doet het om een betere wereld aan zijn kleinkinderen achter te laten en 9 vindt het gewoon leuk om samen met zijn buren aan een project te werken… Iedereen heeft zijn eigen motivatie om zich in te zetten voor energiebesparing en verduurzaming van jullie pand. De kunst is om bij ieder lid zijn persoonlijke motivatie aan te spreken en te activeren.

Verder bij deze de email-adressen van jullie medecursisten, zodat jullie elkaar onderling op de hoogte kunnen houden van de stand van zaken of om vragen, opmerkingen, dilemma’s met elkaar te delen: