Cursus Maastrichtse VvE’s met Energie

>> terug naar agenda

U wilt uw appartementencomplex zo energiezuinig en duurzaam mogelijk maken? Of van het gas af? Misschien wilt u verduurzaming combineren met het levensloopbestendig maken van het gebouw?

Dan moeten de mede-eigenaren het daar wel mee eens zijn. Hoe pak je dat aan? Hoe komt u tot een gedegen plan, dat betaalbaar is, leidt tot energiebesparing en -opwek, tot een comfortabeler en veiliger woning, en dat voldoende stemmen haalt op de Algemene Leden Vergadering om vervolgens uitgevoerd te worden?

Deze thema’s komen aan bod in de training ‘Maastrichtse VvE’s met Energie’. In drie dagdelen bespreken we technische, financiële en juridische aspecten waar u mee te maken krijgt in dit proces. Maar vooral geven we aandacht aan het werken aan draagvlak: dat moet immers leiden tot een ‘GO’ op de ALV.

De cursus wordt gegeven in 3 dagdelen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Blok 1

Deel 1 – Waar staat uw VvE? 

Welke vraagstukken zien we over het algemeen bij VvE’s? En hoe verhouden die zich tot uw eigen VvE? Wat is hetzelfde, wat is anders, wat betekent dat voor de verduurzaming van uw gebouw? 

Deel 2 – Technische aspecten

Het gebouw als geheel en de rol van VvE’s in de energietransitie. We lichten de driestappenstrategie voor een energiezuinig ontwerp toe (Trias Energetica) en behandelen de verduurzamingsmaatregelen die er zoal zijn. 

Deel 3 – Hoe maak je een goed duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP)? Praktijkvoorbeelden.

We kijken hoe uw pand er bouwkundig en installatietechnisch voorstaat en naar het huidige energiegebruik (nulmeting). Vervolgens behandelen we de logische stappen naar vermindering van het energieverbruik. En we kijken hoe u dit kunt financieren (vooruitblik volgende les). 

Blok 2

Deel 1 – Juridische aspecten

We kijken naar splitsingsakten en modelreglementen. Welke maatregelen zijn voor de individuele bewoner(s) van het gebouw en welke voor de VvE. Hoeveel leden moeten instemmen met het meerjarenonderhoudsplan zodat u aan de slag kan. percentages voor besluitvorming. We maken u verder wegwijs in de belangrijkste wet- en regelgeving. 

Deel 2 – Financiering 

Het huishoudboekje van de VvE onder de loep: sparen of investeren, Vrijkomende kasstromen en welke subsidies en lening zijn er. Doorrekenen van de business case, liquiditeitsbegrotingen (wat is in kas en wat zetten we in voor het onderhoudsplan). Opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor 30 jaar. 

Deel 3 – Proces

Hoe zorgt u ervoor dat de leden instemmen met het meerjarenonderhoudsplan, hoe verbreedt u het draagvlak en welke stappen volgt u. Kortom we gaan in op de psychologie van overleg en afstemming. 

Blok 3

Deel 1 – Transitievisie Warmte Maastricht

Maastricht heeft eind 2021 de Transitievisie Warmte vastgesteld. In deze Transitievisie Warmte wordt onderzocht op welke manier woningen in Maastricht in de toekomst aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Wordt uw buurt bijvoorbeeld ‘all electric’ of verwarmd met een warmtenet? Of kunt u zich de komende jaren richten op het isoleren van uw woning?

Deel 2 – Energiemix van de toekomst

Welke energiebronnen zullen we in de toekomst gaan gebruiken?

Deel 3 – Duurzame mogelijkheden bij uw VvE

Keuzemenu:        Zonnepanelen, sedumdaken, laadpalen, waterberging etc.

Deel 4 – Volgende stappen
Welke stappen gaat u nu concreet zetten, wat heeft u nog nodig (stel uw vragen!), hoe organiseert u de interne communicatie (groepsdynamiek), en hoe kunt u als VvE’s onderling netwerken?

Voorafgaand aan de cursus

We starten de eerste keer met een kennismakingsronde en laten uw VvE pand op een foto zien. Handig als u, voor zover mogelijk, de volgende gegevens van uw pand dan kunt toelichten:

*Bouwjaar en het aantal woningen.

*Eventueel collectief energieverbruik (kWh en m3 per jaar).

*Het meerjarenonderhoudsplan van uw vereniging (als u die heeft).

*De maatregelen die uw vereniging eventueel al getroffen heeft om energie te besparen. 

*Betrokkenheid bewoners en hun opkomst bij de Algemene Leden vergadering?

Aanmelden voor de cursus

Meld u hier aan voor de cursus

>> terug naar agenda