Inventariseren van wensen en klachten

Een belangrijke basis voor het verduurzamingsplan voor (of beter gezegd ván) je VvE wordt gevormd door de wensen en klachten van de medebewoners.

Als je de methode toepast zoals we die tijdens de cursus Limburgse VvE’s met Energie behandelen, organiseer je aan het einde van de oriëntatiefase een bewonersbijeenkomst: een informele bijeenkomst, waar géén beslissingen worden genomen, maar om mensen op de hoogte te brengen van de bevindingen tot op dat moment en om hun inbreng kunt vragen.

Eén van de punten op de agenda van deze bijeenkomst is de inventarisatie van klachten en wensen. Tijdens deze bijeenkomst werkt het goed om dit op interactieve wijze vorm te geven, dus bijvoorbeeld: laat ieder op post-its de volgende vragen beantwoorden:

  • Waarom woon je hier graag?
  • Welke klachten heb je ten aanzien van het gebouw?
  • Welke wensen heb je ten aanzien van het gebouw?

Gebruik voor elk van de 3 vragen een andere kleur post-it. Nodig de deelnemers uit om de post-its op te hangen: zo verzamel je een kleurrijk maar overzichtelijk geheel van inbreng waar je mee verder kan!

Inventarisatie van wensen en klachten.

Mogelijk is niet iedereen is aanwezig op de bewonersavond, maar je wilt wel iedereen betrekken bij het project. Ook kan het zijn dat je aanvullend op een meer gestructureerde manier wensen en klachten wilt inventariseren. In dat geval kun je een enquête opstellen. Digitaal of op papier – of een combinatie daarvan. Deze inventarisatie van wensen en klachten én de vertaling daarvan in jullie verduurzamingsplannen helpen draagvlak – oftewel een collectieve trekkracht – te creëren voor het project: hoe meer de mensen hun eigen noden en wensen herkennen in het duurzaamheidsplan, hoe liever zij willen dat het project tot uitvoering komt.

Hieronder kun je een sjabloon downloaden dat je voor deze enquête kunt gebruiken. Vul in/of pas de vragen aan waar nodig, en haal de vragen
die niet van toepassing zijn weg.

In het document staan véél vragen. Vrees je een lage respons in verband met de lengte van de enquête: maak dan liever een korte versie met de meest relevante vragen.

Bedenk of je de enquête anoniem of mét naam wil laten invullen. Om een beter beeld te krijgen van de situatie is het vaak wel relevant om te weten of de respondent in een tussen-appartement woont of aan de ‘schil’ van het gebouw: op de begane grond, aan de buitengevel, vlak onder het dak. Maar – afhankelijk van de grootte van het gebouw – als de respondent anoniem wil invullen, kan het zijn dat hij of zij liever niet wil invullen waar de woning ligt.

Aanbeveling: stuur deze enquête nooit zonder inleiding, dat creëert achterdocht en weerstand. Onze aanbeveling is om ná de bewonersavond een enthousiast verslag van die avond te sturen, met foto’s en de dia’s die gepresenteerd zijn (met toelichting) en de enquête.

Veel succes!