Informatieavond ‘De kleine VvE’ 27-09-2023

Op deze pagina treft u een korte terugkoppeling van de informatieavond ‘De kleine VvE’ van afgelopen 27 september. Deze informatieavond besloeg grofweg 2 onderdelen: over ‘De Kleine VvE’ en over het verduurzamen daarvan. Onder aan deze pagina kunt u de dia’s terugkijken.

Tips

Enkele belangrijke tips, die we hier graag nogmaals willen benoemen:

Naar aanleiding van uw vragen en de besproken onderwerpen lichten wij nog graag een aantal punten hieronder toe. Mocht u daarna nog met vragen zitten, schroom niet om contact met ons op te nemen. We kunnen een afspraak met u inplannen om u en uw VvE verder op weg te helpen.

RVO – hoe werkt die subsidie?

Voor informatie over de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE): https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svve.
Meldt u vooral ook uw VvE ook aan voor het gratis oriënterend adviesgesprek bij de verantwoordelijke instantie, Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), op dezelfde site.
Er gelden voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de naam en KVK-nummer van uw energie- of oplaadpuntenadviseur.
Natuurlijk kunt u ook bij onze cursus aansluiten, hier gaan we verder in op die regeling.

Is het MJOP verplicht?

Sinds 2018 moet elke VvE jaarlijks een bedrag reserveren voor het groot onderhoud van het gebouw, volgens de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars. De beste manier om dat bedrag vast te stellen is met behulp van een Meerjaren OnderhoudsPlan (MJOP) en -Begroting. Is er geen MJOP opgesteld en vastgesteld? Dan moet een VvE jaarlijks minstens 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren of op een alternatieve wijze reserveren voor groot onderhoud. De herbouwwaarde van een gebouw staat op het polisblad van de brand- en opstalverzekering.

MJOP: incl of excl BTW?

Over het algemeen krijgen VvE’s geen BTW-teruggave, en zullen dan BTW doorrekenen aan de leden. Het Meerjaren OnderhoudsPlan (MJOP), -Begroting en dotatie moet dan ook inclusief BTW zijn. Ter volledigheid: prijzen ex. BTW (en de BTW zelf) worden bij een goed MJOP meegenomen vanwege de verschillende BTW-tarieven, en (mogelijke) wijzigingen daarin over de jaren.
Het is verstandig om te checken of dat ook bij uw VvE het geval is. Komt u hier niet uit, neemt u dan contact met ons op?

Hoe financier je achterstallig onderhoud?

We zien dat door onvoorziene prijsstijgingen en/of onvoorziene posten steeds vaker voorkomen. Dat is voor een VvE een lastige postitie. Vooral omdat er dan tijdsdruk ontstaat: uitstel van achterstallig onderhoud is vaak een hele dure optie, vanwege resulterende ongeplande en dure (nood)reparaties.
De basis voor achterstallig onderhoud blijft het reservefonds van de VvE. Als deze voldoende hoog is, is het meestal mogelijk om deze over de tijd weer aan te zuiveren met een beperkte verhoging van de bijdrage van leden.
Mocht deze reserve onvoldoende blijken, dan wordt een eenmalige extra bijdrage wenselijk of zelfs onvermijdelijk. Leden kunnen daarbij voor (individuele) financiering kiezen; het geleende bedrag wordt dan over de tijd afgelost. De lastenstijging is dan meestal iets hoger: zowel (het deel in het) achterstallig onderhoud en financieringskosten moeten dan immers over de looptijd terugbetaald worden.
De slimme(re) combinatie is het achterstallig onderhoud tegelijk met verduurzaming aanpakken: door dat laatste worden besparingen, (gemeenschappelijke) financiering en subsidies mogelijk, waarmee (een deel) van de kosten van het achterstallig onderhoud gecompenseerd kunnen worden. Tijdens onze cursus kunt u hier meer over horen. Is het urgent, neemt u dan contact met ons op?

Airco?

Met de moderne airco’s is, als deze beschikken over de juiste technische specificaties en onder de juiste omstandigheden, energiezuinig te verwarmen.
Wel gelden een aantal aandachtspunten. Bijvoorbeeld dat een buitenunit vergunningsplichtig kan zijn, dat plaatsing doorgaans aan gemeenschappelijke delen moet, en de gebruiksovereenkomst die dan wenselijk is. Of dat een binnenunit doorgaans 1 ruimte kan verwarmen, en eventuele aanpassingen van de thermostatische regeling die daardoor nodig zijn. Of de mogelijke gevolgen voor het energielabel van de betreffende woning.
Een juist advies houdt rekening met alle randvoorwaarden. Heeft u hieraan behoefte, neem dan contact met ons op.

Thuisbatterij?

Momenteel zijn er op voor kleinverbruikers een beperkt aantal verdienmodellen denkbaar, bijvoorbeeld gebaseerd op peakshaving (en verlaging van de (kosten voor) de netaansluiting), eventueel in combinatie met salderingsregeling en zonnepanelen, en/of dynamische elekticiteitsprijzen. Wilt u hier meer over weten, lees dan https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/thuisbatterij-zonne-energie-opslaan/, en neem contact met ons op.

Dia’s van de bijeenkomst