Voorstel: Commissies Duurzaam

Wellicht was je erbij en heb je de urgentie gevoeld bij het verzoek dat ons tijdens ons VvE Café van 23 november ’23 gedaan werd, en dat resoneert nog na…. Er blijkt een behoefte te zijn bij commissies duurzaam in VvE’s om ervaringen uit te wisselen met elkaar. En: we zegden dat toe te faciliteren.

Dat kan op allerlei manieren. Graag willen wij dat sámen met de geïnteresseerden vormgeven. Vast staat daarbij wel dat we contactgegevens alléén toegankelijk maken voor en tussen degenen die daarvoor toestemming geven. Ons voorstel, dus: 

Commissie Duurzaam in mijn VvE:  

  • hoe organiseer je dat,
  • welke VvE ging ons al voor,
  • wat zijn tips en ervaringen, en
  • hoe gaan we die uitwisselen?

Wat dat wordt…. alle ideeën zijn welkom!

Aanmelden:

Bij voldoende aanmeldingen gaan we iets kunnen regelen. Wil je bijdragen en meedoen, geef je op:
    Uw akkoord met het volgende is een voorwaarde bij deelname:
    Uw akkoord met het volgende is optioneel: