Samenwerking met

Limburgse VvE’s met Energie werkt samen met:

VvE – Energiebalie Maastricht (gemeente Maastricht)

Energiecoaches CNME Maastricht en regio

LVmE staat geregistreerd op Centraal Register Techniek – de site waar vakbekwame EnergiePrestatie-adviseurs (EPA) te vinden zijn. LVmE is lid van de BRL9500 W/B gecertificeerde koepelorganisatie Duurzaam Energieloket.

Vanuit de wens om de ambitie bij verduurzaming van VvE’s te verhogen is Limburgse VvE’s met Energie ontstaan in nauwe samenwerking met Mimi Slauerhoff en Corine Erades van VvE’s met Energie.