Aanbod voor gemeentes

Heeft uw gemeente, in haar beleid omtrent de energietransitie in de gebouwde omgeving, al de specifieke doelgroep Verenigingen van Eigenaren onderkend? Deze specifieke doelgroep heeft uw aandacht nodig, want voor appartementseigenaren is het bijzonder moeilijk hun gebouw te verduurzamen. Omdat ze het sámen moeten doen.

Zowel technisch, juridisch als financieel geeft dit een ingewikkelder plaatje dan bij individuele woningeigenaren. Maar daar bovenop blijkt de grootste uitdaging te liggen in het proces om sámen tot een duurzame beslissing te komen.

Tegelijkertijd zien wij juist grote voordelen van VvE’s in het kader van de energietransitie en de bijdrage aan de klimaatdoelen van uw gemeente: met de verduurzaming van VvE’s maakt u impact! Met VvE’s heb je schaalgrootte, waardoor met relatief beperkter budget meer resultaat te bereiken is. Daarnaast zijn VvE’s gewend om planmatig activiteiten aan te pakken en dat sluit weer goed aan bij de werkwijze van gemeentes.

Het team van Limburgse VvE’s met Energie geeft trainingen, adviezen en ondersteuning op al deze aspecten aan onder andere bewoners, bestuurders en beheerders van VvE’s. Maar ook ú kunnen wij helpen.

Denk hierbij aan het ontwikkelen van beleid over ondersteuning aan VvE’s, het opzetten van een VvE balie, het schrijven van nieuwsbriefartikelen, het opzetten van een jaarprogramma van activiteiten, het geven van cursussen, het organiseren van informatieve themabijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten, open VvE dagen…

Graag gaan we met u in gesprek over manieren waarop wij u kunnen ondersteunen. Neem vrijblijvend contact met ons op.